Disconnected

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Fenomenet "Incels" kan forklares som ensomme menn som mangler håp og framtidstro. Forskning viser en brutal økning av menn som definerer seg som uten framtidshåp. "Incels" møtes og beskrives i stor grad utfra fordommer i media og sosiale medier. Det øker opplevelsen av utenforskap. Ensomhet, fremmedgjøring og latterliggjøring kan føre til psykiske problemer og i verste fall selvmord. Vår ambisjon er at prosjektet skal bidra til forebygging av psykiske problemer og selvmord ved å ta "Incels" på alvor og motarbeide mytene og fordommene som preger den offentlige diskursen om dem.

Målsetting

Målet for «Dsiconnected» er å bidra til en åpen og fordomsfri diskurs om fenomenet «Incels» og gjennom dette bidra i arbeidet for å forbygge psykiske lidelser og selvmord.

Målgruppe

Kjernepublikum for «Disconnected» er unge mennesker i alderen 15 – 35 år. Vi skal nå dem gjennom kinovisning og Den Kulturelle Skolesekken.

Antall personer i målgruppen

30000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil påpeke at prosjektets levetid er lengre enn den fasen av prosjektet vi søker om støtte til fra Stiftelsen DAM. Prosjektet går således lengre enn fra 1.07.2022 og til 30.06.2023. Vi planlegger premiere for filmen i august/september 2023. I forbindelse med premieren planlegger vi arrangementer i minst 4 norske byer i samarbeid med prosjektets samarbeidspartnere RPH og Reform. Etter dette skal filmen leve sitt liv på kinoer, festivaler, i Den kulturelle skolesekken m.m. Prosjektet består av utvikling og produksjon av kinofilmen "Disconnected" og bruken av filmen når den er ferdig. Prosjektet er delt i tre deler/faser: 1) Utvikling og produksjon av filmen 2) Filmen møter publikum på kino og i DKS, samt arrangementer 3) Visninger i filmklubber, i samarbeid med organisasjoner som filmen er relevant for. Dette vil være organisasjoner og frivillige grupper som jobber med barn og unge, nettvett, ungdom og oppdragelse, gaming og streaming, med mer. Etter prosjektperioden juli 22 – juni 23 er avsluttet vil vi fortsette å turnere med filmen så lenge DKS er interessert og vi antar at RPH og Reform, som får fri bruk, vil være interessert i å bruke filmen så lenge de ser at den fyller et behov og bidrar til deres forebyggende arbeid.

Fremdriftsplan

Finansiering vår 2022 Manus og prosjektutvikling sommer og tidlig høst 2022 Innspilling seinhøst/vinter 2022/23 Etterarbeid vinter/vår 2023 Kinolansering høst 2023 Turner, festival til DKS høst 2023 og hele 2024 Arrangementer høst 2023/vår 2024

Prosjektleder/forsker

Sverre Pedersen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Disconnected
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Point of View ved prosjektleder Sverre Pedersen
Beløp Bevilget
2022: kr 400 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring