Nettbasert videokurs for bedre søvn og skjermvaner

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

1500

Fremdriftsplan

Q1 2023: Oppstart av prosjekt. Rekruttering av deltakere til fokusgruppe (8 personer). Gjennomføring av første fokusgruppe.. Strukturering av innsamlet data og innspill. Utvikling av kursinnhold (manus). Utvikling av arbeidshefte og avspenningslydspor. Kvalitetssikring av kursinnhold gjennom kontaktpersoner på Psykologisk Institutt. Sette opp lanseringsplan og starte dialog med samarbeidspartnere/frivillige organisasjoner (SiO Helse, Studentidretten). Q2 2023: Produksjon og implementering – filming, redigering og sammenstilling av videomoduler med tilhørende ressurser. Gjennomføring og videoopptak av korte intervjuer med unge i målgruppen. Testing av kurs med fokusgruppe (8 personer). Revidering basert på innspill og tilbakemeldinger fra fokusgruppe. Utvikling av spørreskjema for evaluering av kurs i samarbeid med fokusgruppe. Rekruttering av deltakere til pilotgruppe (30 personer). Testing og evaluering av kurs med pilotgruppe. Gjennomgang av evaluering og implementering av eventuelle endringer basert på denne. Q3 2023: Klargjøre annonser for markedsføring Lansering av kurs i forbindelse med skole- og studiestart (når semesteret er skikkelig i gang, første halvdel av september). Markedsføring gjennom egne kanaler og partnere. Q4 2023: Oppdatering av markedsføring (fokus på eksamensperiode). Kontinuerlig markedsføring gjennom egne kanaler og partnere. Intern evaluering: Gjennomgang av resultater, antall deltakere, tilbakemeldinger og opplevd nytte fra pilot. Sluttrapport og plan for videreføring av prosjekt.

Prosjektleder/forsker

Maria With Hoen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Nettbasert videokurs for bedre søvn og skjermvaner
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Selah Sleep
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
03.01.2023
Sluttdato
01.10.2024