Angst i koronatiden – webinarserie om gode hverdager tross pandemi

Søknadssammendrag

Behovet for å møte andre har aldri vært større. Vi vet at når mennesker med lignende problem treffes, og deler erfaringer, kan mange komme seg videre på en bedre måte. Angstringen var tidlig ute med webinarer og videogrupper i koronatiden gjennom et prosjekt tildelt midler fra Stiftelsen Dam. Det viser seg at det å møtes på web fungerer veldig bra. Vi ønsker i dette prosjektet å bygge videre på den kunnskapen vi har fått.

Målet er å arrangere minst 8 webinarer. Vi vil synliggjøre Angstringen og bygge opp videre kunnskap med å arrangere digitale møter. Temaer vil bla. være: Helseangst, angst og depresjon, hva gjør nyheter med oss, sosial angst og korona, ung og korona, ensomhet og selvbilde.

Deltakerne kan se at de ikke er alene. Vi kan normalisere problem og tanker som deltakere sliter med. vi kan gi motivasjon, ideer til mestring og bidra til at den enkelte kan starte en egen prosess. Samtidig vil Angstringen få mer erfaring med å arrangere digitale møter. Vi tror dette også vil bidra til økt deltakelse i våre grupper.

Vi vil danne en egen arbeidsgruppe til prosjektet bestående av ansatte i Angstringen sammen med frivillige, og ha fokus på mangfold.

Foredragsholdere vil rekrutteres i samarbeid med Rådet for psykisk helse. På hvert webinar vil det bli gitt informasjon om Angstringen og muligheten for video- og fysiske grupper.

Annonsering vil skje via digitale medier. Webinarene vil kreve påmelding. Nyhetsbrev og evt spørreundersøkelse vil bli sendt på mail til dem som ønsker det.. Spørsmålene vil utarbeides i samarbeid med Rådet for psykisk helse. Svarene analyserer vi ved hjelp av Google skjema.

Vi vil bruke 0.2 årsverk, og i tillegg vil Angstringen utover dette bidra med ansatte i perioder, samt omtrent 20 frivillige. Prosjektet vil vare fra februar og ut året.

Prosjektleder/forsker

Sigurd Erdal-Aase

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Angst i koronatiden – webinarserie om gode hverdager tross pandemi
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
26.01.2021