Hjelpeverktøy for selektiv mutisme, app

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Svært mange foreldre til barn med selektiv mutisme opplever at de ikke blir hørt når barnet trenger hjelp. Prosjektleder har gjennom nettsiden Stillebarn, fått mange henvendelser fra fortvilte foreldre som har et sterkt ønske om fungerende hjelp der de bor. Mange blir avvist med begrunnelse at BUP ikke har kunnskaper til å hjelpe. Prosjektleder har hatt selektiv mutisme som barn selv og har et barn med selektiv mutisme. RPH jobber for at alle skal få den hjelpen de trenger uavhengig av geografi.

Målsetting for prosjektet

Hovedmålet er at alle barn/unge med selektiv mutisme skal få støtte og motivasjon til å jobbe seg ut av tausheten. Bidra til å gi håp og troen på at hverdagen kan bli bedre og at de er ikke alene om det. Et nav av informasjon og hjelpeverktøy lett tilgjengelig, for de som jobber rundt barnet.

Målgruppe

Foreldre/foresatte/fagfolk/veiledere skal bruke appen sammen med barn/unge med selektiv mutisme. En elev i hver fjerde skoleklasse har selektiv mutisme.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

150000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi skal utvikle et hjelpeverktøy i form av en app for barn med selektiv mutisme og deres pårørende, som møter dette behovet for kunnskap og støtte. Hovedmålet er at barn med selektiv mutisme skal ha et verktøy som på en nyttig og morsom måte bidrar til mer kontakt med andre mennesker, både barn og voksne de møter i sin hverdag. Barnet skal oppleve at de gjør dette i sitt eget tempo samtidig som de utfordrer seg selv og opplever mestring. Målet er også at de pårørende skal ha et verktøy de kan bruke med barna i denne prosessen. Også andre personer skal kunne oppleve informasjonen i appen som nyttig når de møter barn og unge med selektiv mutisme, og på den måten bidra til å styrke barnet istedenfor å forverre situasjonen. Det er ofte situasjoner som er utenfor terapirommet. De skal selv kunne legge til ulike oppgaver. Det er viktig at man får oppleve mye mestring underveis og at målene deles opp til små delmål. Et hovedmål kan være å snakke med noen venner på skolen, men dette deles opp i delmål, slik som viske til en venn, snakke med vennen hjemme, hviske til vennen i skolegården og sende en melding til en venn. Om et mål blir for vanskelig kan barnet med veileder, gå tilbake, eller bruke hjelpeverktøyene eller informasjonssiden.

Fremdriftsplan for prosjektet

Startfasen – Informasjonsanalyse og rekrutering av deltagere: Veiledning fra Rådet for psykisk helse. Konseptutvikling: Utarbeide detaljerte skisser for appen. Apputvikling: Denne går over en lang periode, slik at justeringer får plass etter intern- og pilotprosjekt testing. GDPR-prinsippene/personvern. Intern testing/pilotprosjekt: Identifisere problematikk/sikkerhet i løsningen. Test av appen i brukergruppene. Promotering underveis/tilslutt.

Prosjektleder

Ina Helgesen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Hjelpeverktøy for selektiv mutisme, app
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Stille barn
Beløp Bevilget
2022: kr 710 000, 2023: kr 690 000
Startdato
15.08.2022
Sluttdato
15.08.2024
Status
Under gjennomføring