Psykisk oppvekst

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mange unge sliter i perioder, og vi vet av tall fra bl.a. Ungdata at det er en økning i depressive symptomer blant unge, særlig jenter. For de aller fleste er dette forbigående, men for noen blir de varige. Foreldre etterlyser kunnskap om barn og unges psykiske utvikling, men de er usikre på kvaliteten i det de finner på nett. Det er nødvending å formidle hvordan foreldre, omsorgspersoner og de som står nærmest barn og unge kan bidra til å ivareta og styrke unges mestring i møte med livsutfordringer og samfunnsforventninger.

Målsetting

Utvikle 20 podcastepisoder som gir en grunnleggende forståelse av hva som fremmer og hemmer en god psykisk helse, formidlet på en måte som gjør informasjonen praktisk anvendbar for målgruppen. De skal til sammen være lastet ned 250000 ganger to måneder etter at siste episode er publisert

Målgruppe

Hovedmålgruppen er foreldre og foresatte til barn og unge i alderen 0 til 25 år. Sekundærmålgruppen er de som jobber med barn og unge og unge selv fra 12 år.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Utvikling av innhold, produksjon og publisering av en podcast med til sammen 20 episoder, laget og publisert over en periode på to år, er tiltakene som skal gjennomføres i dette prosjektet. Vi vil velge en fast programleder som inviterer to gjester i studio per podcast. De to gjestene vil ha litt ulik innfallsvinkel til tematikken, og i hovedsak vil den ene jobbe med fag/forskning og den andre ha relevant egenerfaring enten som bruker eller aktiv i førstelinjen. Programleder starter hver episode med å introdusere temaet og ramme inn med hva situasjonen er og hvorfor dette er en viktig tematikk å debattere eller snakke om. Deretter vil deltakerne si noe om sin kunnskap og erfaring og hva de mener det er viktig å løfte, før de inntar en styrt samtale med programleder som tredjepart. Programleder vil avslutningsvis be om svar på spørsmål innsendt av lyttere via sosiale medier. Tematiske eksempler på fem av de planlagte episodene er 1)tanker og følelser, 2)tilknytning, 3)den digitale hjernen, 4)rus og 5)læring.

Fremdriftsplan

Høst 20: Etablering ressursgruppe, avtale med programleder Høst 20-feb 21: Manusutvikling og produksjon 5 første episoder Mars 21: Evaluering første fem episoder okt 20-juni 21: Research, manusutvikling og produksjon 15 episoder okt 20- april 21: Utvikling av kommunikasjonsplan og visuell profil Høst 21: Lansering/publisering, 1 episode i uken H21/V22: Promotering og implementering Vår 22: Evaluering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Podkastserien Psykisk oppvekst.docx.pdf

Prosjektleder/forsker

Hege Helene Bakke

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Podcast: Psykisk oppvekst i tenårene
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
2020: kr 975 000, 2021: kr 860 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
30.06.2022
Status
Avsluttet