Magefølelsen. En serie om mat og følelser i skyggen av COVID-19

Sluttrapportsammendrag

Vi ville med prosjektet MAGEFØLELSEN lage en serie med kortfilmer om mat og følelser i skyggen av COVID-19. Med disse kortfilmene ønsket vi å fremme refleksjon om måter å forholde seg til mat på, på godt og vondt, spesielt i krisetider. Filmene har aktivt blitt distribuerert for å vekke engasjement i sosiale kanaler. Villa SULT samlet en gruppe mennesker rundt langbordet 10. juni 2020 på Litteraturhuset i Oslo for å prate om mat og kropp.

Deltakerne var: Billedkunstner Bjarne Melgaard, kokk og restauratør Tore Namstad, psykiater og professor Finn Skårderud, og blogger og forfatter Linnéa Myhre. Til å lede praten: sosiolog, rapper og musikkanmelder Christine Dancke.

Tre filmer ble utarbeidet under #Magefølelsen. I prosjektbeskrivelsen var det i utgangspunktet planlagt fire episoder. Det ble vurdert at de tre filmene dekket de planlagte temaene i prosjektbeskrivelsen. Filmene i prosjektet #Magefølelsen har bidratt til folkeopplysning, skapt engasjement i form av delinger og kommentarer og fremmet refleksjon om forhold til mat.

Alle filmen fra prosjektet #Magefølelsen kan sees her: https://www.youtube.com/playlist. Alle tre filmene er tekstet.

Totale visninger og eksponering for alle tre filmene:

Visninger: 16 675

Eksponeringer: 27 234

Film 1. Mat og kropp i korona Magefølelsen. Krise og korona. Mat og kropp. For mye og for lite. Mat som trøst, kroppen som prosjekt for å forbedre seg selv og å miste kontrollen, som ved overspising. Lansert 24. juli 2020 Lengde: 5.50 minutter Youtube: 2 065 avspillinger / 96,5 timer seertid IGTV: 498 visninger / eksponering 1 163 Facebook: Antall personer nådd 9 472 / 5 272 visninger Totalt: 7 835 visninger og 10 635 eksponeringer

Film 2. Mat som trøst: Overspising Magefølelsen. Krise og korona. Mat er mager trøst. For mye og for lite. Miste kontrollen, som ved overspising. Skammen sitter nå i munnen. Lansert: 16. august 2020 Lengde: 5,02 min Youtube: 1665 avspillinger / 72,1 timer seertid IGTV: 859 visninger / eksponeringer 1 743 Facebook: Antall personer nådd 9 921 / 3 903 visninger Totalt: 6 4 27 visninger og 11 664 eksponeringer

Film 3. Hva er sunt, hva er usunt? Mat som mager trøst. Magefølelsen. Krise og korona. Matglede. Allergitrender. Hva er sunt? Hva er usunt? Lansert 31. august 2020 Lengde: 3,58 min Youtube: 194 avspillinger / 8.9 timer seertid Facebook: Antall personer nådd 4 935 / 2 219 visninger Totalt: 2 413 avspillinger og 4 935 eksponeringer.

Vår ambisjon om engasjement og spredning ble mindre enn forventet. Dette kan skyldes flere ting. Filmene kan ha blitt opplevd som for like, til tross for ulike temaer, og som også kan ha medført mindre spredning og eksponering i siste film som ble lansert. En annen grunn kan også skyldes noe kort forberedelsestid for deltakerne. I ettertid har vi også diskutert om samtalen rundt bordet ikke klare å nå frem til den brede målgruppen som var tiltenkt.


Søknadssammendrag

Prosjektet «Magefølelsen» er en serie med kortfilmer om mat og følelser i skyggen av COVID-19. «Magefølelsen» er et begrep for å si noe om dypere følelser. Magefølelsen er mer enn en metafor. Begrepet viser til at det er ekstra rike nerveforbindelser mellom hjerne og mageregionen. Med andre ord: vår appetitt er svært emosjonell. Den påvirkes av følelser, som tristhet, sorg, skam, glede og forelskelse. Sult og overspising blir anvendt til å regulere følelser.

Dette er velkjent, men kan utarte til spiseforstyrrelser. Overspising kan være en sult etter trøst, intimitet, glemsel – eller selvskade. Koronakrisen utløser mange følelser. Maten kan brukes sosialt til å oppleve fellesskap. Men den blir også misbrukt og fremmer skam, kroppsmisnøye og selvforakt.

Vi vil lage en serie med kortfilmer om mat og følelser i skyggen av COVID-19. Psykiater Finn Skårderud og psykologspesialist Bente Sommerfeldt vil delta fast. I tillegg vil det bli invitert med en eller to gjester til de ulike episodene. Med disse kortfilmene ønsker vi å fremme refleksjon om måter å forholde seg til mat på, på godt og vondt, spesielt i krisetider. Det vil bli produsert fire episoder:

  • 1. episode. Den følsomme maten.
  • 2. episode. Bordet fanger.
  • 3. episode. Bordet fenger.
  • 4. episode. Mat er mager trøst. Om overspising og BED.

Filmene vil bli produsert og lansert sommeren 2020. Filmene skal aktivt distribueres for å vekke stort engasjement i sosiale kanaler. Filmene skal være folkeopplysning for å fremme sunn matkultur og redusere sykelig overspising.

Prosjektleder

Bente Sommerfeldt

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Magefølelsen. En serie om mat og følelser i skyggen av COVID-19
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020