Fra passiv til aktiv -Psykiatrialliansen

I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

I løpet av 2016 utvidet Psykiatrialliansen treningstilbudet gradvis fra fire til elleve ukentlige treninger. Gjennom hele 2016 ble det arbeidet aktivt med synliggjøring, og med å øke folks kjennskap til– og kunnskap om- Psykiatrialliansen. For å styrke Psykiatrialliansens visuelle identitet ble det utarbeidet ny logo og nye nettsider. Vi har etablert gode samarbeid med alle DPS-ene i Bergensområdet, MO-senterne, NAV-kontorene, støttekontaktene i kommunen, Fritid med bistand og flere av dagtilbudene som Amalie Skrams hus, Fredheim, Treffstedet og Sydnes aktivitetssent. Målet er å besøk alle minst fire ganger i året, for å introdusere oss selv, presentere Psykiatrialliansens tilbud og hilse på nye potensielle brukere. Vi har brukt mye tid på motivasjon av potensielle deltakere, for å få dem til å bli med på trening. Ved jevnlige besøk rundt på avdelingene på de psykiatriske sykehusene har vi fått muligheten til å snakke med enkeltpersoner om viktigheten av å være fysisk aktiv. Vi opplever at mange føler en større grad av trygghet til å komme på den første treningen dersom de har fått møte oss på forhånd.

Antall personer i målgruppen

600

Oppsummering

Selv om prosjektet «Fra passiv til aktiv» nå er avsluttet, vil det viktige arbeidet fortsette for fullt, i forhåpentligvis mange år fremover. Gjennom vårt systematiske informasjonsarbeid det siste året, og på vårt seminar og treningskontaktkurs, har vi klart å øke oppmerksomheten omkring fysisk aktivitet og psykiske lidelser. Vi har klart å øke våre antall ukentlige aktiviteter betydelig, og vi har fått en kraftig økning i antall deltakere på våre treninger. Vårt hovedmål om å få 100 nye aktive medlemmer i Psykiatrialliansen er oppfylt; noe som vi er svært glade og stolte over.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapportering Extra.pdf

Prosjektleder/forsker

Lasse Hjelle

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Fra passiv til aktiv -Psykiatrialliansen
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Psykiatrialliansen
Beløp Bevilget
2016: kr 180 000
Startdato
03.01.2016
Sluttdato
02.04.2017
Status
Avsluttet