Spiseforstyrrelser i Frisklivssentralen.

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Personer med spiseforstyrrelsene bulimia nervosa og overspisingslidelse har ikke tilgang til et tilstrekkelig effektivt behandlingstilbud. En nylig utforsket terapi for disse lidelser gav optimal effekt under kontrollerte forskningsforhold. En utfordring med forskning innen helsevitenskap er at ny kunnskap forblir i forskningsfeltet uten å tas i bruk i praksis. Dette prosjektet har til hensikt å effektivisere overføring av ny forskningsbasert kunnskap til praksis, og evaluere denne prosessen. Målet er å etablere en effektiv og godt tilgjengelig terapi for personer med disse spiseforstyrrelser.

Målsetting

Prosjektet vil bidra til at mennesker med BN og BED skal ha et utprøvd og tilgjengelig behandlingstilbud i FLS. Dette innebærer 3 delmål; 1)et evaluert opplæringsprogram for FLS-ansatte, 2)tilbudet er testet og evaluert med målgruppen, og 3)tilbudet er etablert i helsedirektoratets FLS-helsetiltak.

Målgruppe

Kvinner; 18-40 år; BMI 17,5-30; har diagnose bulimia nervosa eller overspisingslidelse. Detlagere er uten manifest alvorlig psykiatrisk samsykelighet.

Antall personer i målgruppen

8

Beskrivelse av gjennomføring

Dette helseprosjektet består av tre hoveddeler; 1) utvikling og praktisk gjennomføring av et nytt helsetilbud, 2) evalueringen av gjennomføringen, og forutsatt gode resultater; 3) utvikling av en implementerings-strategi. Del 1 innebærer ferdigstillelse av opplæringsmaterialet for FLS-ansatte og gjennomføring av opplæring, mens del 2 innebærer rekruttering av målgruppe, gjennomføring av helsetilbudet i èn FLS, og evaluering av både helsetilbudet og gjennomføringen. Denne evaluering baseres på kvantitative data som samles inn via spørreskjema til FLS-ansatte og målgruppe i gjennomføringsperioden, og på kvalitative data som fremkommer i intervju av både FLS og målgruppe om henholdsvis forventninger og erfaringer til gjennomføring av helsetilbudet. Del 3 innebærer en tilpasning av helsetilbudet etter disse første erfaringer, og utvikling av en detaljert implementeringsplan for omsetning i helsedirektoratets helsetilbud for FLS. Prosjektet vil administreres og gjennomføres i et samarbeide mellom Rådet for Psykisk Helse, Fredrikstad Frisklivssentral, Helsedirektoratet og den opprinnelige faggruppen bak det forskningsutviklede helsetilbudet.

Fremdriftsplan

Ferdigstillelse av opplæringsmateriale skjer i januar 2021, og opplæring for FLS starter i mars 2021. De første evalueringer av kurserfaringer og beredthet for å møte målgruppen gjøres juni 2021. Målgruppe rekrutteres for terapi gjennom sommeren 2021, og helsetilbudet utøves aktivt fra september 2021- desember 2021. Ved januar 2022 er erfaringer kartlagt, og i januar 2023 er evalueringer ferdigstilt og omsatt i en permanent implementeringsplan.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Personer med spiseforstyrrelsene bulimia nervosa og overspisingslidelse har ikke tilgang til et tilstrekkelig effektivt behandlingstilbud. En nylig utforsket terapi for disse lidelser gav optimal effekt under kontrollerte forskningsforhold. En utfordring med forskning innen helsevitenskap er at ny kunnskap forblir i forskningsfeltet uten å tas i bruk i praksis. Dette prosjektet har til hensikt å effektivisere overføring av ny forskningsbasert kunnskap til praksis, og evaluere denne prosessen. Målet er å etablere en effektiv og godt tilgjengelig terapi for personer med disse spiseforstyrrelser.

Målsetting

Prosjektet vil bidra til at mennesker med BN og BED skal ha et utprøvd og tilgjengelig behandlingstilbud i FLS. Dette innebærer 3 delmål; 1)et evaluert opplæringsprogram for FLS-ansatte, 2)tilbudet er testet og evaluert med målgruppen, og 3)tilbudet er etablert i helsedirektoratets FLS-helsetiltak.

Målgruppe

Kvinner; 18-40 år; BMI 17,5-30; har diagnose bulimia nervosa eller overspisingslidelse. Detlagere er uten manifest alvorlig psykiatrisk samsykelighet.

Antall personer i målgruppen

8

Beskrivelse av gjennomføring

Dette helseprosjektet består av tre hoveddeler; 1) utvikling og praktisk gjennomføring av et nytt helsetilbud, 2) evalueringen av gjennomføringen, og forutsatt gode resultater; 3) utvikling av en implementerings-strategi. Del 1 innebærer ferdigstillelse av opplæringsmaterialet for FLS-ansatte og gjennomføring av opplæring, mens del 2 innebærer rekruttering av målgruppe, gjennomføring av helsetilbudet i èn FLS, og evaluering av både helsetilbudet og gjennomføringen. Denne evaluering baseres på kvantitative data som samles inn via spørreskjema til FLS-ansatte og målgruppe i gjennomføringsperioden, og på kvalitative data som fremkommer i intervju av både FLS og målgruppe om henholdsvis forventninger og erfaringer til gjennomføring av helsetilbudet. Del 3 innebærer en tilpasning av helsetilbudet etter disse første erfaringer, og utvikling av en detaljert implementeringsplan for omsetning i helsedirektoratets helsetilbud for FLS. Prosjektet vil administreres og gjennomføres i et samarbeide mellom Rådet for Psykisk Helse, Fredrikstad Frisklivssentral, Helsedirektoratet og den opprinnelige faggruppen bak det forskningsutviklede helsetilbudet.

Fremdriftsplan

Ferdigstillelse av opplæringsmateriale skjer i januar 2021, og opplæring for FLS starter i mars 2021. De første evalueringer av kurserfaringer og beredthet for å møte målgruppen gjøres juni 2021. Målgruppe rekrutteres for terapi gjennom sommeren 2021, og helsetilbudet utøves aktivt fra september 2021- desember 2021. Ved januar 2022 er erfaringer kartlagt, og i januar 2023 er evalueringer ferdigstilt og omsatt i en permanent implementeringsplan.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

dam sluttrapport2.pdf

Prosjektleder/forsker

Therese Fostervold Mathisen

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Spiseforstyrrelser i Frisklivssentralen.
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Høgskolen i Østfold
Beløp Bevilget
2021: kr 729 000, 2022: kr 563 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring