Samtalegrupper for menn på Mannsdagen 2023

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Mange menn føler seg utenfor, misforstått og alene. Mange menn opplever det som utfordrende å dele det de bærer på. Det er behov for å skape og utvikle fellesskap hvor menn kan føle seg trygge til å bygge hverandre opp gjennom å dele medgang og motgang for å føle seg mindre alene, mer lyttet til og mer forstått. Heart Circle er et frivillig fellesskap bestående av menn som møtes i samtalegrupper med den hensikt å skape samhold og bli bedre kjent med seg selv. Vi jobber for å redusere ensomhet, styrke psykisk helse, fremme mangfold, inkludering og skape en god øvingsarena for å både snakke og lytte. Vi erfarer at gjennom ekte deling lærer vi hverandre verktøy for å håndtere det livet har å by på. Pr i dag har vi 5 grupper i gang bestående av de 11 som startet og menn som har hørt om gruppene og har ønsket å bli med. Visjonen er å etablere nye normer for: – Hvordan menn tar ansvar for følelsene sine – Hvordan menn relaterer til andre menn – Mer åpne og autentiske relasjoner – Styrke psykisk helse Målet med dette prosjektet er å gi flere menn muligheten til å prøve ut samtalegruppe på mannsdagen og i etterkant starte opp flere grupper.

Aktivitet/tiltak/metode

Aktivitetene vi gjennomfører vil gå over to dager, lørdag 18. november og på selve Mannsdagen, søndag 19. november. Lørdagen: 5 samtalegrupper bestående av maks 10 per gruppe fordelt på ulike rom på lokalet Hos Arne. Gruppene ledes av en fasilitator med god erfaring fra å lede slike grupper tidligere. Hver samtalegruppene pågår i ca 2,5 timer, slik at alle får mulighet til å få dele. Delingen foregår slik at når gruppen har startet, er det opp til den enkelte å ta ordet. Når de har tatt ordet deler de uten avbrytelser fra de andre i gruppen. Oppgaven til de andre er å lytte ordentlig. Metoden legger opp til selvrefleksjon og lytting, ikke råd og veiledning fra de andre i gruppen. Erfaringsmessig lærer vi enormt mye av å bare lytte til hverandre. Om kvelden åpner lokalene for et rusfritt arrangement for å feire Mannsdagen 2023. Søndag: samtalegrupper for 50 nye deltakere, i tillegg til samtalegruppe nr. 2 for deltakerne fra lørdagen om de ønsker det, ca 20. Prosjektet evalueres i prosjektgruppen og sammen med Rådet for Psykisk Helse i etterkant basert erfaringer fra fasilitatorene og tilbakemelding på Questback fra deltakerne. Målgruppen er voksne menn i alle faser av livet, vi ønsker mangfold. Samtalegruppene blir gode i møtet med ekte mennesker og ekte delinger. Når personer deler det som er ekte kan det både være fantastisk og grusomt. Hvis det skulle oppstå følelser eller psykologiske responser som trenger å adresseres på stedet har vi en samtaleterapeut på standby. Tidligere erfaringer er at resten av gruppen tåler godt andres følelser og er gode på å møte dem. Fasilitatorene har egenerfaring med å gå i en slik gruppe. Vi innleder alle gruppene med å avtale en taushetsplikt deltagerne imellom. De som deler gjør dette frivillig, men vi tillater ikke at de som deler navngir eller identifiserer andre personer for å ivareta personer som ikke er til stede. Man kan delta uten å dele selv dersom deling blir for vanskelig.

Antall deltakere

130

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Vår målsetning er at deltakerne forlater arrangementet med en følelse av å ha funnet nye mennesker de kan være sammen med, og at de føler seg tryggere i seg selv. Det vi gjør er å trene på å snakke og lytte. Gjennom denne treningen venter vi virkninger i form av at menn på sikt blir bedre partnere, bedre fedre, bedre venner og bedre mot seg selv. Vi har også en målsetning om å vise nytten og viktigheten av et slikt felleskap, slik at deltakerne ønsker å bli med i en samtalegruppe i etterkant av helgen. Vi legger opp til veiledning for å komme i gang etterkant av arrangement for de som vil starte egne samtalegrupper med mennesker de har møtt på arrangementet, eller venner fra egne kretser. Et eksempel på en tilbakemelding vi har fått som fint oppsummerer virkningen vi sikter mot er denne: “Jeg ble overrasket over hvor mange forskjellige menn vi var, og hvor forskjellige ting som opptok hodene våre – men også hvor mye man kunne kjenne seg igjen i når andre delte. Å se og høre at totalt ulike menn ofte kjenner på de samme tingene, gav en følelse av man ikke er alene, og skapte tilhørighet og bånd til gjengen på bare de få klokketimene vi var samlet. Anbefales på det varmeste, uansett hvilken type mann du er.” Et viktig fokusområde fra Rådet For Psykisk Helse er selvmordsforebyggende tiltak. Mange menn som tar sitt eget liv har ikke vært i kontakt med helsevesenet i forkant. RPH mener dette tiltaket kan være selvmordsforebyggende da dette skaper en arena hvor menn kan trene på å være åpne og ekte i møte med hverandre uten å føle seg utilstrekkelig og alene.

Plan for gjennomføring

Vi vil i løpet av oktober måned starte med å ha en eller to samlinger med fasilitatorene vi skal bruke og forberede oss for arrangementet. Vi kjører egne gruppesamtaler for å øve i samarbeid med samtaleterapeut og Rådet for Psykisk Helse. Simen Anfindsen blir ansvarlig markedsfører, påmeldingsansvarlig og koordinator for fasilitatorer. Jonas Løvås er økonomiansvarlig for prosjektet og vil stå for evalueringen i etterkant. Arrangementet blir annonsert 1. november på sosiale medier i samarbeid med Rådet for Psykisk Helse og vil bli markedsført organisk gjennom ulike poster gjennom måneden frem til arrangementet er fullbooket. Arrangementet gjennomføres som beskrevet 18 og 19. November. Etter Mannsdagen og prosjektslutt vil veilede nye samtalegrupper i sin oppstart og gjennomføring. Prosjektet evalueres med med en samling med fasilitatorene og samtaleterapeut. Vi vil gå gjennom erfaringene på hva som funket bra og hva som kan gjøres bedre til neste år. Jonas Løvås er ansvarlig referent. I tillegg vil Rådet For Psykisk Helse være med på evalueringen og bidra med innspill til organiseringen, gjennomføringen og utviklingen til neste år. Vi vil samle dette til en sluttrapport som sendes inn til Stiftelsen Damm, i tillegg til å bruke dette dokumentet aktivt i planleggingen av det neste arrangementet.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Mange menn føler seg utenfor, misforstått og alene. Mange menn opplever det som utfordrende å dele det de bærer på. Det er behov for å skape og utvikle fellesskap hvor menn kan føle seg trygge til å bygge hverandre opp gjennom å dele medgang og motgang for å føle seg mindre alene, mer lyttet til og mer forstått. Felleshjertet er en frivillig organisasjon bestående av menn som møtes i samtalegrupper med den hensikt å skape samhold og bli bedre kjent med seg selv. Vi jobber for å redusere ensomhet, styrke psykisk helse, fremme mangfold, inkludering og skape en god øvingsarena for å både snakke og lytte. Vi erfarer at gjennom ekte deling lærer vi hverandre verktøy for å håndtere det livet har å by på. Visjonen er å etablere nye normer for: – Hvordan menn tar ansvar for følelsene sine – Hvordan menn relaterer til andre menn – Mer åpne og autentiske relasjoner – Styrke psykisk helse Målet med dette prosjektet er å gi flere menn muligheten til å prøve ut samtalegruppe på mannsdagen og i etterkant starte opp flere grupper.

Gjennomføring

Gjennomføringen av prosjektet gikk for det meste etter planen. Vi måtte endre lokalet da lokalet på ikke lenger var ledig på mannsdagen når vi fikk midlene. Dette skapte en del utfordringer da det var vanskelig å finne et lokalet som hadde alle forholdene vi var ute etter. Dette tok en del tid, men vi fikk et fantastisk lokale som heter “Håndverkeren”. Dette var umøblert, så dette ble også en utfordring å gjøre lokalet fint til markeringen. Vi opplevde også sykdom i arrangørgruppen før og under markeringer. Dette sammen med utfordringer med tanke på plass i lokalet gjorde at vi måtte redusere antall samtalegrupper med 1. Vi holdt altså 4 samtalegrupper på lørdagen.

Resultater og virkninger

Resultatene var svært gode fra markeringen. Psykologspesialist Vidar Kristiansen skrev dette om vår markering: “Ut fra observasjon og samtaler er mitt helhetsinntrykk at opplegget rundt delesirkel m.v. var av en karakter som ivaretok og skapte trygge rammer for deltakere. Videre tenker jeg at et slikt konsept kan være med på å skape en trygg arena / nettverk der menn kan få gode erfaringer med å snakke om alt fra følelser og relasjoner til livet for øvrig. Dette kan lede til at menn for gode erfaringer med å snakke åpent om psykisk helse, noe flere i dag opplever som krevende. Vurderer derav at tiltaket kan ha en positiv helseeffekt for deltakere.” Dagen etter markeringen kom flere tilbake og ville gjennomføre sine egne samtalegrupper. Det var tydelig at flere opplevde dette som svært positivt og ville ta det med seg videre selv. Vi ønsker å gjennomføre dette prosjektet i år også med større profil og markedsføring. Vi vil bruke erfaringene fra arrangementet til å søke til Stiftelsen Damm igjen.

Prosjektleder

Jonas Løvås

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Samtalegrupper for menn på Mannsdagen 2023
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
2023: kr 73 000
Startdato
16.10.2023
Sluttdato
30.11.2023
Status
Avsluttet