Sov godt – En følgeevaluering av et digitalt tiltak for søvnvansker hos små barn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskaplig sammendrag

Om lag 20–40% av sped- og småbarn i alderen 6 måneder til 4 år, har vansker med innsovning eller natteoppvåkning. Søvnproblemer blant små barn kan ha en betydelig innvirkning på barns helse og utvikling, og foreldrenes livskvalitet. De fleste foreldre ønsker å endre på barnets søvn og oppsøker hjelp, både blant venner, familie og på internett, men også hos helsepersonell (HP). Helsestasjonen er ofte de første til å ta opp søvn og søvnutfordringer, men søvnproblemer er ofte sammensatte og komplekse. Mange foreldre og HP kjenner på et behov for mer søvnkunnskap og forskningsbaserte tiltak. Regionsenter for barn og unges psykiske helse har derfor utviklet Sov godt – et veiledet internett- og mobilbasert tiltak for foreldre som har barn med søvnvansker i alderen 6 måneder til 3 år. Målsetningen med studien er å dokumentere og kvalitetssikre effekter av Sov godt og få innsikt i foreldre og HPs opplevelser og erfaringer med programmet. Det vil være en langsgående studie med målinger før, underveis og etter Sov godt, samt intervjuer med foreldre og HP. HP vil få opplæring i Sov godt og rekruttere familier gjennom arbeid med egne saker, mens familiene må ha barn mellom 6 og 36 måneder og oppleve at barnet har et søvnproblem. Barnet må ha en innsovnings- og/eller natteoppvåkningsforstyrrelse som har vedvart i minst 4 uker. Studien vil benytte opplysninger fra foreldre som registreres rutinemessig i Sov godt, deriblant opplysninger om barnets søvn og foreldrenes tanker og atferd knyttet opp mot søvn hos barn. Foreldre og HP vil også bli intervjuet om deres erfaringer og opplevelser med Sov godt og søvnveiledning. Sov godt forventes å gi barn bedre søvnhelse, økt livskvalitet for foreldre og bedre fungering for hele familien. Det vil også gi ny kunnskap om veiledede digitale verktøy for god søvnhelse hos barn, legge grunnlaget for fremtidig nasjonal implementering og kan redusere bruk av helsetjenester blant småbarnsforeldre på sikt.

Prosjektleder

Filip Drozd

Detaljer
Program
Forskning (2023)
Prosjektnavn
Sov godt – En følgeevaluering av et digitalt tiltak for søvnvansker hos små barn
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
2024: kr 653 000, 2025: kr 1 018 000, 2026: kr 1 025 000, 2027: kr 249 000
Startdato
01.04.2024
Sluttdato
31.03.2027
Status
Under gjennomføring