The Recovery Channel

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I dagens psykiatri er det mange situasjoner med høy risiko for krenkelser, bruk av makt og tvangsmidler. Jeg har selv en bror som har vært ut og inn av psykiatrien i mange år og dette har resultert i flere filmer med tematikk knyttet til psykisk helse. Filmen Alternative News imiterer nyhets-estetikkens form med nyhetsoppleser, vignetter og innslag. Det er en alternativ nyhetssending som går i dybden og presenterer nyheter som kun handler om psykisk helse og tvang. Ambisjonen er å vise nyansene og kompleksiteten når det gjelder bruk av tvang og bidra til bevisstgjøring og endring.

Målsetting for prosjektet

Med filmen ALTERNTIVE NEWS ønsker jeg å rette søkelyset spesifikt mot tvang psykiatrien. Målet er å bevissgjøre og påvirke helsepersonell/fagfolk, politikere og beslutningstakere til holdningsendringer særlig med tanke på å redusere bruken av tvang og hvordan tvang praktiseres.

Målgruppe

• Helsepersonell/fagfol • Brukere • Pårørende • Allmennmarkedet

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

1. Manus/research 2. Forarbeid 3. Opptak 4. Klipp og ferdigstilling 5. Premiere, lansering og formidling. Hovedansvarlig er Ellen Ugelstad som både er regissør, produsent og pårørende. Hun har det overordnete ansvar for gjennomføring. Juniorprodusent Tonje Alice Madsen jobber 60% for selskapet. (Prosjektet engasjerer henne utover det kunstneriske, ettersom hun selv har erfaring som bruker i psykiatrien.) Madsen er med på alle ledd i prosessen, fra ideutvikling til ferdigstilling og lansering. Prosjektet forgår delvis under kontrollerte rammer, da deler spilles inn i studio andre på location. Det gjør at prosjektet er oversiktlig og håndterbart fra ide til gjennomføring. Jeg arbeider med faste samarbeidspartnere i alle ledd av produksjonen; manusforfatter Einar Sverdrup, klipper Kirsti Marie Hougen (Indian Summer, Møterommet og Making Sense Together), fotograf Cecilie Semec, lyddesignerne Håkon Lammetun og kolorist Christian Berg Nielsen. I arbeidet med lansering og formidling av filmen (i år nummer to) settes det sammen et eget team som har ansvar for outreach og lansering, da dette krever en annen kompetanse enn selve filmproduksjonen.

Fremdriftsplan for prosjektet

Jan– juni 2021 Videreutvikling manus Reserach Finansieringsarbeid Aug – desember 2021: Opptak, logging, klipp Januar – mars 2022: Lyddesign Fargekorrigering / ferdigstilling Utkjøring av film til TV og festivaler Mars – desember 2022: Lansering, spesialvisninger, formidling, distribusjon.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

I dagens psykiatri er det mange situasjoner med høy risiko for krenkelser, bruk av makt og tvangsmidler. Jeg har selv en bror som har vært ut og inn av psykiatrien i mange år og dette har resultert i flere filmer med tematikk knyttet til psykisk helse. Filmen THE RECOVERY CHANNEL er en nyhetssending som går i dybden og presenterer nyheter som kun handler om psykisk helse og tvang. Vi følger også nyhetsankeret Randi som selv er pårørende til en søster som ikke vil ta i mot hjelp. Målsetting for prosjektet Med filmen THE RECOVERY CHANNEL ønsker jeg å rette søkelyset spesifikt mot tvang psykiatrien. Målet er å bevissgjøre og påvirke helsepersonell/fagfolk, politikere og beslutningstakere til holdningsendringer særlig med tanke på å redusere bruken av tvang og hvordan tvang praktiseres. Kjernemålgruppen er alle som er direkte berørt av tematikken eller som beskjeftiger seg med den: Brukere, pårørende, fagfolk, helsepersonell, psykologi-studenter, journalister, advokater og politikere.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Flere brukere og pårørende har vært involvert i filmen både til research, utvikling, som medvirkende i filmen og i lanseringsperioden. Tonje Alice Madsen som jobber i selskapet har selv vært bruker i psykiatrien.Vi jobber videre gjennom det neste året med å få filmen ut til publikum. Vi hadde nesten tre utsolgte visninger under Oslo Pix Fimfestival i starten av september, tre vsininger i NORDIC DOCS (med samtaler) hvor filmen også mottok Hederlig Omtale (se vedlagt juryuttalelse), vi hadde visning under Kapittel festivalen i Stavanger med panelsamtale og to visninger under Bergen Internasjonale filmfestival. Samtalene i tilknytning til visningene har vært med fokus på fremtidens psykiatri og en visning var sentrert rundt tema håp med en filosof og en slampoet. En del formidlingssarbeid ligger foran oss fordi vi i tillegg til spesialvisninger skal lansere filmen på kino. Kinolansering vil skje fra mars og vi søker egen finansiering til dette.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

500

Prosjektgjennomføring/Metode

Hovedansvarlig er Ellen Ugelstad som både er regissør, produsent og pårørende. Hun har det overordnete ansvar for gjennomføring. Tonje Alice Madsen har vært med som produsent på alle ledd i prosessen, fra ideutvikling til ferdigstilling og lansering. Vi var heldige med at mesteparten opptaksperioden kunne gjennomføres uten korona-restriksjoner høsten 2021. Samfunnet stengte ned helt på slutten av opptaksperioden. Vi hadde en opptaksplan som strakk seg over seks uker, hvor vi hadde noen dager pause innimellom opptakene. Dette fungerte bra, det gav oss tid til å rigge scener og planlegge underveis ettersom ulike situasjoner og behov oppstod. Mange av opptakene utfordrende, det var mange forflytninger og scenene var veldig varierte. Vi var et utrolig bra kjerneteam, som sammen var løsningsorienterte hele veien. Produksjonsleder og begge produsenter jobbet tett hele veien og fungerte utrolig godt som et team. Vi har jobbet etter manus, men også latt scener spille seg ut organisk ettersom hvem som medvirket og hva som oppstod på opptak. Det var rom og plass til å eksperimentere. Dette har vært med på å heve historien og kvaliteten på enkeltscener og filmen totalt sett.

Resultater og resultatvurdering

Vår visjon var å lage en unik og særegen film, utfordre skille mellom dokumentar og fiksjon og lage en film som gir publikum en tankevekkende og emosjonell reise i en så dramatisk inngripen som det kan være å bli utsatt for tvang. Den kunstneriske målsetning var også å lage en “fengende” film om ett vanskelig tema ved å bruke nyhetskanalen som en scene til å fortelle historier fra. Å skildre hvordan det er å bli fratatt friheten, men også fremme et mer humanistisk blikk på menneskers galskap. Og ikke minst gi offentligheten innsikt i hva tvang er. Resultatet er at vi har laget en film som oppleves autentisk, informativt, emosjonelt og med lun humor i bunn. Filmens ambisjon med lansering er blant annet å påvirke politikere og beslutningstakere til å gjøre velfunderte endringer i psykiatriens rammebetingelser, særlig med tanke på å redusere bruken av tvang. Vi har startet lansering, og gjennført 10 spesialvisninger med paneler og debatter i etterkant av mange av visningene.

Oppsummering og videre planer

Først skal filmen på kinoturne fra og med mars 2024 over hele landet. Filmen vil deretter leve videre via mange plattformer: Den vil være tilgjengelig for publikum via Twentyone Pictures egen strømme-tjeneste på Vimeo og YouTube. Norsk filminstitutt har strømmetjenestene Filmrommet og Filmarkivet. Deichmanske Bibliotek har FilmBib. I tillegg vil den kunne brukes til undervisning og foredrag på konferanser eller av interesse- organisasjoner som kan vise filmen i egen regi. Info vil være tilgjengelig via nettside. Her vil man kunne kjøpe visningslisens og laste ned undervisningsmateriell osv.

Prosjektleder

Ellen Harriet Ugelstad

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
The Recovery Channel
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Twentyone Pictures AS
Beløp Bevilget
2021: kr 400 000, 2022: kr 400 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
30.01.2024
Status
Avsluttet