Kickstarter høstens studietid med en «ekstra fadderuke»

Norges Studentidrettsforbund inviterer til mindre ensomhet, økt livsmestring og mer glede.

– Vi ønsker at Aktiv Campus skal bidra til å danne og videreføre gode relasjoner mellom studentene på tvers av studieprogrammer og studiekull. Men det vil skille seg fra den tradisjonelle fadderuken ved at det vil være alkoholfrie arrangementer og aktiviteter, forteller prosjektleder Atle Rolstadaas.

På fem studiesteder og ni forskjellige campuser i Norge skal Norges Studentidrettsforbund skape en aktiv studiestart som fremmer vennskap og hverdagsglede.

Bekjemper ensomhet

Ideen til å lage Aktiv Campus kommer fra studentidrettslaget NTNUI i Trondheim. Gjennom det siste året er prosjektet videreutviklet sammen med Rådet for psykisk helse og åtte andre studentidrettslag fra Tromsø, Sogndal, Bergen og Oslo.

Når studentene møter på sitt studiested i august får de mulighet til å bli med på en aktiv start på studieåret.

– Gjennom å delta på sosiale aktiviteter og møteplasser vil studentene bli kjent med andre medstudenter, også på tvers av studieløp. Dette er et viktig tiltak i arbeidet med å bekjempe ensomhet, hvor vi skal tilrettelegge for varige relasjoner som man kan ta med seg resten av studietiden, sier Rolstadaas.

Se video om Aktiv Campus her:

Utfordrende studieår

Studieåret 2020/2021 har vært utfordrende for mange studenter, spesielt for de som startet sin studietid høsten 2020. Avlyst russetid, reduserte og avlyste fadderuker, digital undervisning og forbud mot breddeidrett for de over 20 år har preget hverdagen.

– Det har vært lite å glede seg over, og dette har ført til større grad av ensomhet og helseplager, sier Rolstadaas.

Han understreker at allerede før covid-19 var studentene blant de gruppene som scoret høyest på ensomhet og lav livskvalitet.

– Vi ønsker derfor å skape en aktiv studiestart som fremmer vennskap og hverdagsglede, hvor vi skal fylle de ulike campusene med latter, glede, humor og moro. Vi skal sørge for at campus er et sted hvor man treffer venner, kan le, får mestringsfølelse, henter motivasjon, blir inspirert og hver eneste dag kjenner at studielivet er meningsfullt, sier han.

Ønsker fast arrangement

Målet med prosjektet er varige vennskap og forhåpentligvis at flere kommer seg i aktivitet.

– Vi ønsker at prosjektet skal føre til at man blir kjent med sine medstudenter, finner seg en aktivitet man har glede av og ønsker å fortsette med, sier Rolstadaas, som håper Aktiv Campus blir et fast arrangement.

– Ja. Vi er allerede i gang med å planlegge videreføringen av prosjektet. Det vil være en del av et større arbeid med å utvikle enda mer aktive campuser – av, med og for studenter. Gjennom den frivillige studentidretten er dette arbeidet tenkt videreført som en del av det helhetlige aktivitetstilbudet, hvor vi skal jobbe for gode lokale samarbeid med studiestedene og samskipnadene, sier han.

i 2020 var det 306.400studenter i norge
54 %sier de er ensomme
68 %sier de har god fysisk helse

Søknadssammendrag

Norges studentidrettsforbund og Rådet for psykisk helse ønsker sammen å ta et aktivt grep i 2021 for å redusere ensomhet, bidra til økt livsmestring og mer glede i hverdagen for studenter. Som ny student, ofte i en ny kommune på et nytt sted, har man naturligvis sterke behov for å være sosial.

I en normal er tilbudene mange, og de fleste vil finne en arena som er både trygg og meningsfylt for den enkelte. Pandemien har så langt satt en stopper for dette, og vi ønsker å gi studentene en ny start, preget av glede, samhold og vennskap gjennom fysisk aktivitet i regi den frivillige studentidretten.

Prosjektets overordnede ambisjon å skape en aktiv studiestart som fremmer vennskap og hverdagsglede. Det planlegges å gjennomføre Innsatsuka 2021 på fem forskjellige studiesteder i Norge: Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Sogndal. Uka vil bli arrangert etter de tradisjonelle fadderukene i august/september.

Vi ønsker å tilrettelegge for at alle skal kunne bli med på Innsatsuka 2021, hvor det vil være et bredt spekter av aktiviteter. Uka vil blant annet bli fylt med kom og prøv-dager, turer i skog og mark, samt masse lavterskelaktivitet fra morgen til kveld. Det vil også bli arrangert workshops med fokus på å fremme psykisk helse og økt livsmestring i regi av Rådet for psykisk helse.

Gjennom å delta på sosiale aktiviteter og møteplasser vil studentene bli kjent med andre medstudenter, også på tvers av studieløp. Dette er et viktig tiltak i arbeidet med å bekjempe ensomhet, hvor vi skal tilrettelegge for varige relasjoner som man kan ta med seg resten av studietiden. Ved deltakelse på workshopen skal prosjektet bidra til at studentene tar med seg de fem rådene for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse inn i egen hverdag.

Prosjektleder/forsker

Atle Rolstadaas

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Sammen om en ny start på studietiden; Innsatsuka 2021 for 2. årsstudenter
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
05.01.2021