Når barn er pårørende

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I den overordnede delen av det nye læreplanverket for grunnskolen, Fagfornyelsen 2020, er psykisk helse et tema som går igjen både i relasjon til mobbing, folkehelse og livsmestring. Forskning viser at det å tidlig utvikle et begrepsapparat knyttet til følelser og psykisk helse, virker forebyggende, men lærere som møter barn i målgruppen savner gode verktøy i undervisning knyttet til disse vanskelige temaene. Erfaringsmessig er film veldig godt egnet til å bruke i denne type undervisning, blant annet fordi det gjør det lettere for lærere å ta opp vanskelige temaer i klassen.

Målsetting

Filmene skal utvide begrepsapparatet hos voksne og barn, og bidra til gode samtaler som både direkte og indirekte kan hjelpe på livskvaliteten til barn som er pårørende. Pedagogisk utformede oppgaver skal gjøre undervisningen i disse temaene bedre og gi større læringsutbytte for elevene.

Målgruppe

Målgruppen er skoleelever og lærere på 5. til 7. trinn.

Antall personer i målgruppen

765000

Beskrivelse av gjennomføring

Lærere har meldt behov for gode verktøy i undervisning knyttet til psykisk helse, og film viser seg veldig godt egnet til å belyse disse temaene. Filmer som dette gjør det lettere for læreren å sette i gang et opplegg rundt temaer som ofte kan være tabubelagte og vanskelige å berøre. Filmer gir læreren en mulighet for å slippe å måtte gå inn i temaet gjennom en personlig innledning eller med eksempler som kan virke fremmede på elevene. Filmene snakker et språk som målgruppen kjenner seg igjen i, og blir relevante gjennom å belyse hverdagslige, men likevel, vanskelige problemstillinger. Filmene er også godt egnet til bruk blant helsesykepleiere eller andre fagpersoner i direkte møte med barn som er pårørende, og Landsgruppen for helsesykepleiere NSF brukes som referansegruppe i prosjektet. Hver film forteller en historie der hovedpersonen er et barn i målgruppens alder. Barna opplever psykiske helseplager hos sine foreldre, og vi følger hovedpersonene i en prosess som både gir spørsmål og svar. Hver film belyser ulike temaer: Depresjon, sosial angst og rus. Filmenes formål er ikke å gi alle løsninger og svar, men først og fremst å legge til rette for samtale.

Fremdriftsplan

Juli / 2019 – Aug. / 2019: Utvikling, manus og forarbeid Sept. / 2019 – Okt. / 2019: Opptak Nov. / 2019 – Des. / 2019: Klipp og etterarbeid Jan. / 2020 – Feb. / 2020: Implementering Salaby.no Mars / 2020 – Juni / 2020: Markedsføring: Aug. / 2020- Aug. / 2020: Lansering

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Hver film forteller en historie der hovedpersonen er et barn i målgruppens alder. Barna opplever psykiske helseplager hos sine foreldre, og vi følger hovedpersonene i en prosess som både gir spørsmål og svar. Hver film belyser ulike temaer: “Hjemvei” handler om bipolar lidelse, “Juleavslutning” om sosial angst, og “Pysjparty” om rus. Filmenes formål er ikke å gi alle løsninger og svar, men først og fremst å legge til rette for samtale. Filmene er produsert av Tor Arne Bjerke i samarbeid med Hans Munkevik. Manus er skrevet av Tor Arne Bjerke og Pernille Rivedal Hellevik i samråd med Anne Kristine Bergem. I arbeidet med manus ble det tatt hensyn til barnas rolle i en situasjon der de er pårørende, og det ble gjort avveininger i forhold til hva slags funksjon barnas karakterer i filmene skulle ha i de ulike sammenhenger. Det ble understreket fra faglig rådgiver sin side at barn ikke måtte oppleves som den “reddende” part – det skal ikke være opp til barna å finne løsninger på de voksnes utfordringer. I manusarbeidet har vi fått uvurderlige innspill fra fagkonsulent Anne Kristine Bergem fra Oslo Met.

Antall personer i målgruppen

3000

Oppsummering

Lanseringsplan: Gyldendal og salaby.no planla lansering til skolestart i august 2021, men pga langvarig sykdom har de utsatt til januar 2022. Det arbeides nå med samtalespørsmål og metatekster knyttet til det og være pårørende som tilhørende opplegg. I tillegg et utvalg av interaktive øvelser. Publiseringslenke: Opplegget vil lanseres som en hovednyhet på forsiden av https://skole.salaby.no/ ved høstens skolestart. Antall sidevisninger på denne siden i 2020 var: 4 544 207. Brukernavn: Konsulent2019 og Passord: salaby2019

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Na��r barn er pa��r��rende RPH (1).pdf

Prosjektleder/forsker

Gro Setereng Scheel

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Når barn er pårørende
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Filmkonsulentene AS
Beløp Bevilget
2019: kr 600 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
31.03.2021
Status
Under gjennomføring