Å være ung med hodepine

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Hodepine påvirker i stor grad dagligliv og livsmestring, bidrar til høyt fravær fra skole/studier og sosiale aktiviteter, søvnproblemer, lav selvfølelse og overforbruk av medikamenter. Undersøkelser viser at depresjon er den vanligste følgetilstanden til alvorlige hodepineplager. Hodepine Norge mener det er viktig at unge med hodepine og deres foresatte blir møtt av fagfolk med tilstrekkelig kunnskap om forebygging og behandling både av hodepinesykdommer og følgeplagene. Dette kurset tar i bruk oppdatert medisinsk faglig kunnskap, kombinert med erfaringskompetanse og kognitivt atferdsteori.

Målsetting

Kurset skal føre til mindre smerte og bedret funksjonsevne og gi den enkelte ungdom og hans nærmeste styrke gjennom økte mestring av egen sykdom. Dette vil forebygge lav selvfølelse og psykisk uhelse. Dette vil gi mindre forbruk av helsetjenester, mindre fravær, og minsket fare for uførhet.

Målgruppe

Ungdommer i alderen 13-20 år

Antall personer i målgruppen

45

Beskrivelse av gjennomføring

Kurset bygger på oppdatert medisinsk faglig kunnskap om forebygging og behandling av hodepineplager, kombinert med kognitivt atferdsteori. Kurset skal utarbeides som et psykoedukativt tilbud, der vi gjennom pedagogiske prinsipper drøfter hva man vet om lidelsen, og hva ungdommen selv og de nærmeste kan gjøre for å bedre mestre hodepinen. Hvert kurs skal gå over 2 helgesamlinger. Helgesamlinger er valgt for å gjøre kurset tilgjengelig også for ungdom som bor langt fra kurstedet. Det planlegges i alt 3 slike kurs. To på Østlandet og ett i Troms. Det tilstrebes å være ca 15 deltakere på hvert kurs. Hver kursdag varer 7 timer. Dette kan oppleves langt for noen av deltagerne, men gi mulighet til å ha fokus på både kunnskaper knyttet til hodepineplager, en prosessdel basert på kognitiv terapi, samt romme tid for stimulering til økt fysisk aktivitet og samvær og erfaringsutveksling med ungdom/likepersoner Ungdommen skal få opplæring både knyttet til kunnskaper om forebygging og behandling av sin hodepine og hvordan de kan bruke ulike teknikker for å endre uhensiktsmessig adferd og tanker som skaper vonde følelser og som igjen kan påvirke smertene.

Fremdriftsplan

Våren 2020 Forberedende arbeid med skjemaer og informasjonsmateriell. Gjennomføring 1. kursrunde Høst 2020 Gjennomføring 2. kursrunde, testing av deltagere fra 1. kurs. Vinter 2021 Gjennomføring 3. kursrunde, testing av deltagere fra 2. kurs. Vår 2021 Testing av deltagere fra 3. kurs, evaluering av prosjektet. Høst 2021 Skriving/publisering av artikler, undervise helsepersonell Åpent møte i forb. int. hodepinedagen Utarbeide sluttrapport

Prosjektleder/forsker

Anne Christine Poole

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Å være ung med hodepine
Organisasjon
Hodepine Norge
Beløp Bevilget
2020: kr 227 000, 2021: kr 468 000
Startdato
15.12.2020
Sluttdato
30.09.2022
Status
Under gjennomføring