Å våge å leve post korona

Søknadssammendrag

Mange fagfolk bekymrer seg for unges psykiske helse under koronapandemien, og vi vet alle hvor stor betydning de sosial treffpunktene har for en student som er ny i byen, en ungdomsskoleelev som ikke ser andre en kjernefamilien og andre. Krisetelefoner oppgir rekordmange henvendelser og forskere er bekymret for befolkningens psykiske helse, og spesielt til de unge og/eller aleneboende.

En helg på høsten vil vi sette fokus på å våge å leve livet igjen. Vi skal kjenne på følelsen av ubehag, og lære hvordan vi kan møte samt mestre den. Og, vi skal få hjelp av en fagperson til å utfordre frykten. I dette prosjektet vil vi arrangere en helg for ungdom og unge voksne som er i starten av livet. De skal utfordres både teoretisk, kognitivt og praktisk på å våge å trosse egen frykt. Hva gjøre det egentlig med kroppen vår når vi presser oss selv til å trosse instinktene som skriker fare! Finnes det noen verktøy som kan benyttes i møte med frykten. Hvordan få kroppen til å lystre når hode sier ja og kroppen nei.

Dette er for deg som synes livet post korona er litt skumlere enn livet pre korona. Det er viktig å ha tilbud også til gruppen som er for frisk for å få hjelp fra systemet, men likevel baler med egne tanker. Gjennom å lære å mestre tankene og frykten før den vokser seg for stor, blir det kanskje aldri blir en klinisk angst eller depresjonsdiagnose. For individet har dette enormt betydning. Alle trenger å lære å mestre også vanskelige følelser. For gruppen med hudsykdom som trigges av stress og psyke, slik diagnosene vi jobber med er, betyr dette at bedre psyke og høyere grad av mestring betyr bedre somatisk helse, og mindre bruk av helsevesen.

Prosjektleder/forsker

Maren Awici-Rasmussen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Å våge å leve post korona
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
Kr 161.300
Startdato
30.03.2021