ADHD Norge ung – hvem er vi?

Søknadssammendrag

Omtrent 3-5 % av barn og unge, og rundt 5 % av den voksne befolkningen har ADHD, noe som betyr at mange barn, unge og voksne lever med ADHD problematikk (Helsedirektoratet, 2018). Personer med ADHD utgjør sålede en stor gruppe innenfor psykisk helse feltet, og vi har et stort potensiale i å nå ut til flere med forebyggende tiltak, spesielt nå som mange skoler stenger ned og helsetjenestene kneler. ADHD Norge ønsker å være en pådriver i dette arbeidet, og vi vil derfor lage en informasjons film om hva vi gjør i ADHD Norge ung, og hvordan vi kan hjelpe så vi blir mer synlig og tilgjengelig.

Forskningen levner ingen tvil: Å ha diagnosen ADHD kan være en utfordring, og spesielt er overgangen fra ungdom til ung voksen krevende for mange. Under koronaepidemien er det spesielt de unge som har falt fra og som vi har mistet kontakten med. Unge med ADHD kan streve mer enn andre unge, og overgangen til studentliv og det å bo for seg selv er krevende for mange.

Vi i ADHD Norge ung ønsker å være der for denne sårbare gruppen, og vi tror en rekrutterings- og informasjonsfilm vil nå ut til mange unge mellom 15-30 år som trenger vår hjelp. ADHD symptomer som oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet, impulsivitet og emosjonell dysregulering, er spesielt utfordrende i den den tiden vi er inne i nå. Vi ønsker å nå ut til unge med ADHD som sliter i denne spesielle tiden, nettopp fordi vi er overbevist om at vårt fellesskap kan hjelpe.

Prosjektet starter i januar med oppstart og møte i prosjektgruppen, vi setter i gang med filming i mars så lenge korona tiltak ikke setter begrensinger. Film vil være ferdig lansert i løpet av sommeren 2021.

Prosjektleder

Hanne Skarsvaag

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
ADHD Norge ung – hvem er vi?
Organisasjon
ADHD Norge
Beløp Bevilget
Kr 100.000
Startdato
23.11.2020