Kontaktperson

Monica Foss Ødeby

ADHD Norge er en medlems- og interesseorganisasjon for mennesker med ADHD, deres foresatte og familier og andre som har interesse for ADHD-saken.

ADHD Norge har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1996.

I 2024 har ADHD NOrge fått støtte til7prosjektER
Det utgjør416.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har ADHD NOrge fått støtte til535prosjekter
totalt har adhd norge fått65.309.149kroner i støtte fra stIftelsen dam

Søk midler gjennom ADHD Norge:

Framhevede prosjekter:

Alle prosjekter