Kontaktperson

Monica Foss Ødeby

ADHD Norge er en medlems- og interesseorganisasjon for mennesker med ADHD, deres foresatte og familier og andre som har interesse for ADHD-saken.

ADHD Norge har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1996.

I 2024 har ADHD NOrge fått støtte til34prosjektER
Det utgjør1.386.400kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har ADHD NOrge fått støtte til562prosjekter
totalt har adhd norge fått66.239.549kroner i støtte fra stIftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom ADHD Norge:

Framhevede prosjekter:

Alle prosjekter