Kontaktperson

Monica Foss Ødeby

ADHD Norge er en medlems- og interesseorganisasjon for mennesker med ADHD, deres foresatte og familier og andre som har interesse for ADHD-saken.

ADHD Norge har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1996.

I 2023 har ADHD NOrge fått støtte til18prosjekter
Det utgjør878.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har ADHD NOrge fått støtte til489prosjekter
totalt har adhd norge fått63.512.149kroner i støtte fra stIftelsen dam

Søk midler gjennom ADHD Norge:

Framhevede prosjekter:

Alle prosjekter