Ut i natur – mestring i livet

Søknadssammendrag

Mange barn og unge med ADHD har utfordringer knyttet til sosialisering og det å bygge relasjoner til andre, noe som kan resulterer i utestenging, mobbing, redusert psykisk og fysisk helse. Når vi vet at mange barn og unge med ADHD senere er overrepresentert i statistikk over kriminalitet, arbeidsledighet og rusmisbruk, er dette en gruppe det er særlig viktig, og samfunnsøkonomisk fornuftig, å tilby forebyggende tiltak.

Koronaepidemien har ført til at fritidsklubber, idrettsforeninger og skole-fritidsordninger har vært periodevis stengt eller har hatt redusert tilbud. Mange barn og unge med ADHD har derfor blitt betydelig isolerte de siste månedene. Bak oss ligger en lang sommer, hvor idrettsarrangement, sommerskoler og idrettskoler har blitt avlyst som en konsekvens av korona. Med dette som bakteppe ønsker ADHD Norge å arrangere tre villmarksleirer ute i naturen for barn og unge med ADHD, samt å arrangere et seminar om «Naturskolen» for barna og deres foresatte, søsken og pårørende, i etterkant av leirene. Foresatte seminar arrangeres innendørs om mulig, hvis ikke ute eller som webinar.

Vi ønsker å gi denne gruppen sårbare barn og unge noe å se frem til, og en arena for mestring, glede og styrket selvbilde, og ikke minsten arena for å bygge gode og trygge relasjoner til andre.

Deltakerne skal etter endt aktivitet kunne se tilbake på gode naturopplevelser, kjenne at de har vært en del av et fellesskap og alle skal ha opplevd mestring. Siden vi er utendørs, ute i naturen, vil det også være gode rammer for å overholde smitteverntiltak.

Prosjektleder

Hanne Skarsvaag

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Ut i natur – mestring i livet
Organisasjon
ADHD Norge
Beløp Bevilget
Kr 400.000
Startdato
16.10.2020