ADHD og spillavhengighet i en uforutsigbar tid

Se animasjonsfilmen om ADHD og pengespillavhengighet her:


Søknadssammendrag

Daglige rutiner og forutsigbarhet er viktig faktorer som hjelper personer som har ADHD med å ha et godt liv. Nå under pandemien er mange rutiner visket ut, og vi er overlatt til et mer isolert liv hvor mange bruker mye tid foran skjermen. Og til tross for konsentrasjonsproblemer, klarer mange personer med ADHD å sitte lenge foran dataen og spille.

De med ADHD kan være ekstra sårbare for pengespillavhengighet fordi det kan gi umiddelbare og hyppige belønninger, og impulsiviteten kan bidra til kjappe avgjørelser og dristige valg med nye kredittkort og forbrukslån som tilbys overalt. Uforutsigbarheten og isolasjonen har medført en markant økning av mennesker som utvikler avhengighet for spill.

Spillavhengighet Norge mottok 792 nye henvendelser i 2020, mot 436 i 2019. Dette gir en økning på 81,7 prosent. Også ADHD Norge har hatt en markant økning i henvendelser, og det er tydelig at det er mange som sliter med denne komorbiditeten, og skammen er stor.

Det skal nå utvikles en animasjonsfilm som har om mål å nå frem til personer med ADHD som sitter i isolasjon eller strever med å komme seg ut igjen etter at samfunnet gradvis åpnes, fordi de har utviklet eller fått tilbakefall mht. pengespillavhengighet. Filmen ønsker også å nå frem til pårørende og det offentlige Norge.

Filmen vil spre informasjon som kan gi personer med ADHD og samfunnet for øvrig større forståelse av spillavhengige sin situasjon, og ikke minst at det finnes håp og hjelp å få. Filmenes kan hjelpe personer med ADHD og pengespillavhengighet med å gjenkjenne egne mønstre, se sammenhenger og på en konstruktiv måte bidra til at de innser at de kanskje har et problem som det finnes hjelp for.

Filmene planlegges ferdig til sommeren og vil bli aktivt tatt i bruk, og distribuert bredt.

Prosjektleder

Astrid Segers-Røinaas

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
ADHD og spillavhengighet i en uforutsigbar tid
Organisasjon
ADHD Norge
Beløp Bevilget
Kr 276.415
Startdato
05.03.2021