Når det smeller i familien – konflikthåndtering

Mange familier har krevende situasjoner i forbindelse med koronapandemien. Nå tilbyr ADHD Norge familieveiledning gjennom video.

ADHD Norge bruker film og nett for å bistå familier med blant annet konflikthåndtering i kjølvannet av koronapandemien. Foto: ADHD Norge

Etter at koronaepidemien førte til stengning av barnehager og skoler, er det mange familier som har hatt krevende hjemmesituasjoner preget av konflikt og ustabilitet.

ADHD Norge vil tilby foreldreveiledning for familier med ADHD, med fokus på konflikthåndtering.

De vil lage online-foredrag om konflikthåndtering, samt erfaringsbaserte, online-samlinger med foreldre som har utfordringer i hjemmet. I tillegg vil de tilby veiledning av foreldre med konflikter i hjemmet.

– Medlemmer i ADHD Norge får tilbud om veiledning i konflikthåndtering, både i grupper og individuelt. Fagperson er konfliktmekler Kjell Ribert, forteller prosjektleder Gry Lunde.

Prosjektet fikk støtte i fjerde tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Her kan du se filmene:


Søknadssammendrag

Etter at Coronaepidemien førte til vedtak om stengning av barnehager og skoler, er det mange familier som har krevende hjemmesituasjoner preget av konflikt og ustabilitet. Usikkerheten rundt epidemien på områder som økonomi, helse, samfunnsstrukturer osv. rammer både på samfunnsnivå og på individnivå, og har resultert i det som kan se ut til å være den største globale krisen etter 2. verdenskrig.

Isolasjonen og restriksjonene rundt hver familie kan medføre et økt press, hvor livskvalitet og sosiale relasjoner blir utfordret. Dette kan føre til økt konfliktnivå i hjemmet. Dette prosjektet har som formål å tilby foreldreveiledning for familier med barn med ADHD tilpasset restriksjonene coronaen medfører – med særlig vekt på konflikthåndtering.

Prosjektet tar mål av seg på å:

  • Redusere konfliktnivået i hjemmene.
  • Bedre livskvalitet i situasjonen.
  • Gi verktøy for bedre livskvalitet på sikt.

Prosjektet er et pilotprosjekt hvor det vil bli vurdert om dette kan være et aktuelt tilbud for andre målgrupper. Prosjektet er kostnadseffektivt og tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted. Det har aldri vært prøvd ut et tilsvarende konsept i ADHD Norge tidligere.

Innholdet er tredelt.
1. Miniforedrag om konflikt.
2. Erfaringsbaserte, online-samlinger med foreldre som har utfordringer i hjemmet.
3. Veiledning av foreldre med konflikter i hjemmet.

Kursleder/veileder er Kjell Ribert. Han er utdannet Master in Mediation and Conflict Resolution, MMCR, fra Københavns Universitet. Han er cand.mag, adjunkt, med 1.avd. spesialpedagogikk fra lærerhøgskole, og dessuten cand.mag med sosialantropologi og sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han er sertifisert focusing-trainer. Han er styremedlem i Nordiske Mediatorer MMCR og tilsluttet Norske Konfliktmeglere MMCR.

Prosjektgruppa vil bestå av prosjektleder Gry Lunde, Kjell Ribert, kommunikasjonsansvarlig Pernille Ødegaard og (merk endring fra søknad!) faglig rådgiver Hanne Skarsvaag. Alle de øvrige i prosjektgruppa utover Kjell Ribert er ansatte i ADHD Norge.

Prosjektleder/forsker

Gry Lunde

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Når det smeller i familien – konflikthåndtering
Organisasjon
ADHD Norge
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
17.04.2020