Digital organiasjonopplæring av tillitsvalgte

Søknadssammendrag

ADHD Norge er den største medlemsorganisasjonen på psykisk helse- og rusfeltet med ca 9000 medlemmer. Organisasjonen har fylkeslag i alle landets fylker, dvs 18 fylkeslag (Aust- og Vest-Agder er sammenslått) og har på Landsmøtet 2020 vedtatt fylkessammenslåing jfr. regionreformen, hvilket betyr at organisasjonen i løpet av våren 2022 vil være geografisk tilpasset fylkene slik de fremstår etter reformen. Organisasjonen har ca 200 tillitsvalgte.

Koronapandemien gjør det krevende å være tillitsvalgt og tidligere har Landsstyre og sekretariat vært tett på fylkes- og lokallagene i deres arbeid med samlinger, kurs og oppfølging lokalt.

Møteledelse og møtedeltakelse digitalt krever mer fra våre tillitsvalgte og vi ønsker å tilby et kurs hvor de får opplæring i dette, slik at de blir både bedre møteledere og møtedeltakere. Mange har utfordringer knyttet til dette fra før og det er viktig med god møteledelse for å unngå misforståelser, konflikt og demotivasjon.

Mange av våre årsmøter vil trolig bli gjennomført digitalt våren 2021 og vi ønsker å være tidlig ute og gi dem opplæring og dermed en større reell mulighet til å avholde møtene sine digitalt.

Til sist ønsker vi å gjennomføre organisasjonsopplæring til våre nye tillitsvalgte som blir valgt på årsmøtene i løpet av våren 2021. Denne vil også foregå digitalt og tilbys to ulike datoer.

Opplæringen vil gjelde plattformer som Zoom og Teams.

Prosjektleder

Gry Lunde

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital organisasjonopplæring av tillitsvalgte
Organisasjon
ADHD Norge
Beløp Bevilget
Kr 100.000
Startdato
23.11.2020