Digital organiasjonopplæring av tillitsvalgte

Søknadssammendrag

ADHD Norge er den største medlemsorganisasjonen på psykisk helse- og rusfeltet med ca 9000 medlemmer. Organisasjonen har fylkeslag i alle landets fylker, dvs 18 fylkeslag (Aust- og Vest-Agder er sammenslått) og har på Landsmøtet 2020 vedtatt fylkessammenslåing jfr. regionreformen, hvilket betyr at organisasjonen i løpet av våren 2022 vil være geografisk tilpasset fylkene slik de fremstår etter reformen. Organisasjonen har ca 200 tillitsvalgte.

Koronapandemien gjør det krevende å være tillitsvalgt og tidligere har Landsstyre og sekretariat vært tett på fylkes- og lokallagene i deres arbeid med samlinger, kurs og oppfølging lokalt.

Møteledelse og møtedeltakelse digitalt krever mer fra våre tillitsvalgte og vi ønsker å tilby et kurs hvor de får opplæring i dette, slik at de blir både bedre møteledere og møtedeltakere. Mange har utfordringer knyttet til dette fra før og det er viktig med god møteledelse for å unngå misforståelser, konflikt og demotivasjon.

Mange av våre årsmøter vil trolig bli gjennomført digitalt våren 2021 og vi ønsker å være tidlig ute og gi dem opplæring og dermed en større reell mulighet til å avholde møtene sine digitalt.

Til sist ønsker vi å gjennomføre organisasjonsopplæring til våre nye tillitsvalgte som blir valgt på årsmøtene i løpet av våren 2021. Denne vil også foregå digitalt og tilbys to ulike datoer.

Opplæringen vil gjelde plattformer som Zoom og Teams.

Prosjektleder/forsker

Gry Lunde

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital organisasjonopplæring av tillitsvalgte
Organisasjon
ADHD Norge
Beløp Bevilget
Kr 100.000
Startdato
23.11.2020