Mestring i hverdagen – webinar for voksne med ADHD

Søknadssammendrag

Det har i de siste årene vært en betydelig økning av voksne som får diagnosen ADHD. Dette medfører økt etterspørsel av psykoedukative tiltak, hvor både kunnskap om diagnosen og hvordan takle hverdagsutfordringene ADHD bringer med seg. ADHD Norge søker med dette om tilskudd til å avholde en webinarserie for voksne med ADHD. ADHD Norge ønsker med prosjektet å fokusere på det som mange opplever som mest krevende med diagnosen: Selvregulering. Å utøve kontroll over tanker, emosjoner og handlinger er for de fleste med ADHD, svært vanskelig, og dette er medvirkende til at ADHD som diagnose betegner en funksjonsnedsettelse, hvor behovet for selvregulering kan medføre rusproblemer, psykiske problemer og utbrenthet. Gjennom åtte webinarer ønsker vi å gi både et differensiert bilde på hvordan diagnosen og utfordringene kan arte seg og ikke minst hvordan møte disse gjennom ulike mestringsstrategier.
Webinarene vil bidra til å dekke noe av etterspørselen etter kurs og opplæring.

Hovedformålet med prosjektet er å spre kunnskap og erfaringer om hvordan det er å leve med ADHD, presentere mestringsstragier både i teori og praksis og gi et levende bilde av hvordan det er mulig å tilrettelegge egen hverdag så den blir enklere å gjennomføre. Gjennomføringen skjer i samarbeid med ADHD-coach Thomas Idem. Det vil bli laget åtte webinarer på 45 minutter via Zoom. Det vil bli gitt anledning til å delta interaktivt gjennom chat. Etter hvert tema vil det sendes ut en oppsummering til alle deltagerne pr. e-post om hva som ble gjennomgått, tips til videre lesning/forskning og linker til praktiske råd som er til hjelp i hverdagen. Målgruppen er voksne med ADHD og webinarserien vil gjennomføres 2 ganger pr. år. Tidsplanen er 1 år, med oppstart i januar og avslutning innen 31.12.2021

Prosjektleder

Nina Holmen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Mestring i hverdagen – webinar for voksne med ADHD
Organisasjon
ADHD Norge
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
23.11.2020