Du og jeg og ADHD

Kurs for et bedre samliv med ADHD.

Det er blant annet laget animasjonsfilmer som brukes i kursene. Illustrasjon: ADHD Norge

Par med ADHD har høyere rate for skilsmisser og samlivsbrudd enn andre par. De opplever ofte større utfordringer med samlivet enn andre par, og derfor oppsto behovet for et eget kurs.

ADHD Norge har siden 2017 utviklet det evidensbasert samlivskurset «Du og jeg og ADHD». ADHD Norge jobber for at Familievern over hele landet skal tilby samlivskurs for personer med ADHD.

Stort behov under pandemien

Dette tar tid, og etterspørselen er stor, særlig etter korona og måneder med isolasjon, manglende tjenestetilbud og psykososial hjelp.

– Vi har mål om at alle familievernkontor arrangerer «Du og jeg og ADHD»-kurs på lang sikt, men dette tar tid, forteller prosjektleder Hanne Skarsvaag.

Hun er glad for muligheten til å søke prosjektmidler under pandemien.

– Stimuleringsprogrammet er en veldig fin mulighet for oss til å få arrangert kurs her og nå til de som trenger det sårt, og mer enn før, på grunn av koronaepidemien, sier hun.

Det vil bli avholdt fem kurs i 2021 for par med ADHD, og kursene vil gå over to dager, lørdag til søndag. Kursene annonseres på ADHD Norges nettsider og i sosiale medier.

Skarsvåg forteller samlivskurset er tilpasset dem som har vansker med å følge et kurs og tilegne seg ny kunnskap. Her får deltakerne lære å formidle bedre til en partner hvordan de har det.

Forebygging fysisk og psykisk

«Du og jeg og ADHD» er utviklet av Line Lotherington og Anne Marie Fosse Teigen. Skarsvaag forteller at det er svært mange par hvor den ene eller begge har ADHD som sliter med samlivet.

Line Lotherington og Anne Marie Fosse Teigen har laget kurset «Du og jeg og ADHD». Foto: Jonas Sundquist

Personer med ADHD forbruker også mer helsetjenester enn andre og har en generelt dårligere fysisk og psykisk helse. Det er derfor svært viktig å sette inn forebyggende tiltak for denne gruppen.

– Vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger på kurset. Det dekker et hull i det ordinære helseapparatet, og vi håper mange par vil få det bedre etter kursdeltakelse, sier Skarsvaag.

Se filmene som brukes på kurset her:


Søknadssammendrag

Forskningen levner ingen tvil: Å takle ADHD i parforhold over mange år er en ordentlig utfordring! ADHD symptomer som oppmerksomhetsvansker, sterke følelsesutbrudd, impulsivitet og avtaler som ikke følges opp – vil over tid sette parforholdet på prøve. Høyt konfliktnivå er ikke uvanlig. Heldigvis vet man stadig mer om hvorfor det er slik, og hva som kan gjøres for å minimere de negative effektene ADHD kan ha på parforholdet.

Forskning anslår at rundt 5 % av den voksne befolkningen har ADHD, noe som betyr at mange familier lever med ADHD problematikk. Ikke overraskende viser det seg at par hvor en eller begge har ADHD, har høy risiko for samlivsbrudd. En amerikansk studie på par hvor den ene har ADHD viste at personer med ADHD hadde i snitt vært skilt flere ganger enn kontrollgruppen (Barkley & Murphy, 2007). Personer med ADHD har også lavere nivåer av ekteskapelig tilfredshet enn personer uten ADHD (Wymbs & Pelham, 2008).

Samlivskurset «Du og jeg og ADHD» er utviklet av psykologspesialist og familieterapeut Anne Marie Fosse Teigen og psykolog med spesialisering på nevroutviklingsfsorstyrrelser Line Lotherington. Kurset bygger på det evaluerte Bufdir kurset «Bufferkurs for par», men det er tilpasset personer med ADHD. Det finnes per i dag ingen forskningsbaserte kurskonsepter spesielt utviklet for par med ADHD foruten vårt kurs.

Det vil bli avholdt fem kurs i 2021 for par med ADHD, og kursene vil gå over to dager, lørdag til søndag. Kursene annonseres på våre nettsider www.adhdnorge.no og våre andre SoMe kanaler, så følg med!

Prosjektleder

Hanne Skarsvaag

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Du og jeg og ADHD
Organisasjon
ADHD Norge
Beløp Bevilget
Kr 460.000
Startdato
17.09.2020