Bokstavkjeks – en podkast om barn med ADHD

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Bakgrunnen for prosjektet er flere henvendelser fra foresatte som etterspør tilgjengelig informasjon om ADHD for de minste barna. Mange barn kan lite om egen diagnose og utfordringer, ofte på grunn av manglende behandlingstilbud der de bor. Mange føler seg alene om vanskene, skammer seg og ser på seg selv som slitsomme, dumme eller slemme. Over tid vil slike tanker kunne påvirke både den psykiske og fysiske helsen negativt. ADHD Norge har de siste årene laget podkaster for voksne, og med bakgrunnn i etterspørselen ønsker vi nå å lage podkast for barn. Prosjektets hovedmålsetting er å lage en podkastserie på seks episoder, samt en live podkastsending fra Miniøya, for barn med ADHD og deres pårørende. Videre er målsettingen at podkasten skal bidra til å spre kunnskap som redusere stigma og skam knyttet til ADHD som vanske. I tillegg er det en målsetting at sekundærmålgruppen (behandlere, lærere og andre som jobber med barn med ADHD) lytter til podkasten og bruker den i sitt arbeid. Tematikken for podkasten er hvordan barnet selv opplever å leve med manglende emosjonsregulering og indre uro; hvordan forvalter de energien, entusiasmen og følelsene på en god måte.

Aktivitet/tiltak/metode

Vi lager en podkastserie på seks episoder, hver episode er på ca 15 minutter. Episodene følger den samme malen, hvor lytteren får høre en samtale med seks ulike barn som forteller om hvordan det er å leve med ADHD. Samtalene ledes av programleder Shana Fevang Mathai. Det legges inn lydkulisser og stikk for å gjøre episodene underholdende. Det tilrettelegges for lyttere som har vansker med oppmerksomhet. Vi lager en live podkastsending over tre dager hvor vi intervjuer barn om ADHD og psykisk helse på “Miniøya”. Prosjektleder har kontaktet daglig leder Solveig Riiser som er svært postiv til samarbeidet. Dette vil være første gang de har live podkastsending på Miniøya. Idéen er at barn lærer av barn, hva ADHD er og hvordan snakke om ADHD. Slik forebygger vi feilaktige forestillinger om hvordan det er å leve med ADHD. Eks på spm er: Hvordan kjennes det i kroppen? Hvordan kjennes energi? På liveinnspilling går vi bredere ut med spm som: Hva er psykisk helse? Kjenner du noen som har ADHD? Målgruppen er barn 8-13 år med ADHD, deres foresatte, fagfolk og andre som trenger å vite mer om ADHD og psykisk helse. Prosjektet evalueres av prosjektruppen, og vi måler antall streaminger og nedlasninger. tillegg får vi feedback på SoMe kanalene våre. Barna evaluerer sin deltakelse. Vi signerer kontrakt og samtykkeskjema som sikrer rettigheter og personvern, og som beskriver hvor lenge podkasten kan ligge ute, navnebruk, hvilke SoMe-flater podkasten deles på og rettighetshaver dersom andre medier vil dele podkasten. Brukermedvirkningen fra barna vil er sentral, de bestemmer selv hva de vil og ikke vil dele. Shana har erfaring med å snakke med barn; hun har vært programleder i NRK Super og driver prosjekter for og av barn. Innspilling foregår hjemme hos barna, hvor de er trygge. Utfordringer Rekruttering av barna medvirkende i podkastserien kan være utfordrende. Vi rekruttere i et miljø vi kjenner, for å minimere risikoen for feilrekruttering.

Antall deltakere

10

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Dette er et etterspurt prosjekt fra målgruppen, og vi forventer at det blir en informativ, barnevennlig podkastserie som mange barn med ADHD og deres pårørende hører på, lærer av og som bidrar til mer åpenhet og forståelse om hvordan det er for et barn å leve med ADHD-symptomer og komorbide vansker. Vi håper og tror at også barn uten ADHD vil høre på podkasten og slik få mer kunnskap om og forståelser for diagnosen. Med andre ord, vi håper podkasten kan bidra til en holdningsendring. Vi forventer også at behandlere, lærere og andre som jobber med målgruppen vil ta i bruk podkasten i sitt arbeid. ADHD Norge har vært i kontakt med utvikler av et nytt behandlingstilbud ved BUP som bekrefter både behovet for en slik podkast, og at podkasten vil bli brukt i psykoedukasjonstilbudet ved BUP på St. Olavs i Trondheim. I podkasten vil barn fortelle hvordan det er å leve med ADHD-symptomer med egne ord og med eksempler fra egne opplevelser. Det vil være 6 ulike opplevelser og tilnærminger, en blanding av gutter/jenter, hyperaktive og rolige, ekstroverte og introverte, for å sikre bredde, gjenkjennelse og variasjon.

Plan for gjennomføring

Startdato: 1. november 2022 Sluttdato: 1. november 2023 Oppstart: 1.11.22 – 30.12.22, Hanne Manus/stolper: 01.01.2023 – 28.02.23, Shana Innspilling: 01.03.23 – 01.04.2023, Shana, Hanne og Therese Klipp/redigering: 01.04.23 – 01.05.23, Shana Live podkastinnspilling: juni 23, Hanne, Shana og Therese Etterabeid: 12.06.20 – 30.08.23 Lansering ADHD awarness month: oktober 23, Therese og Hanne Evaluering/rapportering: november.23, Hanne Oppstartsmøte hvor vi lager strategi for rekruttering, går gjennom ideer for stolper, musikk og regi. Rekruttering gjøres i kjente kanaler for å ivareta etiske hensyn. Shana «stolper» som kan være kahoot, quiz, leker og innslag. Shana har erfaring med å snakke med barn fra jobb i NRK Super, hun vil også produsere musikken til podkasten. Hanne lager og prepper spørsmål. Vi spiller inn podkast i barnas hjem der de er trygge. Vi trenger 3- 6 hele dager til innspilling. Neste fase er klipp og redigering. Vi har flere navn vi tenker er aktuelle, og vi har fått priset klipp etter mal fra tilsvarende prosjekt. Klipp og redigering vil være en selvstendig jobb, men Shana og Therese vil være ansvarlige for oppfølging av klipper. Live podkastinnspilling på Miniøya 10.-11 juni. Prosjektleder har kontakt Miniøya, og vi er tidlig nok ute til å booke telt. De ønsker varmt velkommet psykisk helse som tema. Målgruppas kjennskap til Miniøya som merkevare, gjør at vi treffer barn vi ellers ikke vil nå. Lanseringen av podkasten og liveinnspilling skjer i oktober under ADHD Awareness Month. Kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig. Prosjektet evalueres sammen med barna og deres foresatte. Vi oppsummerer evalueringen skriftlig til nytte for senere prosjekter. Prosjektleder er ansvarlig for evaluering og rapportering.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

ADHD Norge har laget “Bokstavkjeks”, en podkastserie på seks episoder av og for barn med ADHD. Podkast for barn med ADHD har lenge vært etterspurt av målgruppa. Episodene følger samme mal, hvor lytteren får høre en samtale med ulike barn som forteller om hvordan det er å leve med ADHD. Samtalene ledes av programleder Shana Fevang Mathai. Det ler lagt inn forskjellige lydkulisser og stikk for å gjøre episodene underholdende slik at podkasten skal være tilrettelagt for lyttere som sliter med oppmerksomhet og konsentrasjon. Målgruppen er barn mellom 8-13 år og deres pårørende. Sekundært er målgruppen fagfolk som jobber med barn med ADHD-symptomer som ansatte i BUP, skole, PPT, helsestasjon, idrett og andre nærstående til barn med ADHD.

Gjennomføring

Gjennomføringen har gått bra, men vi har endret planen for livepodkastinnspillingen fra den opprinnelige planen. Miniøya ble for vanskelig og for dyrt, så vi etablerte et samarbeid med Arendalsuka ung i stedet, hvor vi skal ha en live podkastinnspilling på 1 time. Her vil vi få et stort og bredt publikum. Det er Nitro som klipper live podkasten også så den har samme uttrykk og stil som de som er spilt inn i studio.

Resultater og virkninger

Resultatet ble kjempebra, podkastserien blir lansert under ADHD Awareness month i oktober. Podkasten vil ha stor betydning for barn og unge med ADHD og deres pårørende. Podkasten vil ligge i vår egen podkastkanal og brukes aktivt i årene fremover.

Prosjektleder

Hanne Skarsvaag

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Bokstavkjeks – en podkast om barn med ADHD
Organisasjon
ADHD Norge
Beløp Bevilget
2022: kr 10 000, 2023: kr 245 000
Startdato
01.11.2022
Sluttdato
01.11.2023
Status
Avsluttet