Kajakk for barn og unge

I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Arrangere aktiviteter Vi har arrangert utallige aktivitetsdager og økter med familier, grupper og enkeltpersoner. Vi så fort at det var en fin ting å kunne ta en til en økter med både voksne og barn/ungdom for å trygge og for å gjøre aktivitetene med familien til en bedre opplevelse. Eksempel der vi har hatt opplæring av ungdom som har et veldig dårlig forhold til sin familie og historie med mye utagering, ekstrem adferd og rus. Der de har fått føle mestring og trygghet i kajakken samt bli forberedt på hvordan vi på en fin måte kan drive med kameratredning og samarbeid ute på havet. Dette førte til at ungdommene kunne selv være en trygg støttespiller og veileder for sin familie når vi inviterte alle med på tur. Trygghet, ro og tid har vært sentrale hovedpunkter. Vi som ledere fant ut at vi måtte være klar med alt utstyr og egen bekledning når vi hadde med familier. Dette for å skape en så god stemning og minimalt med stress som mulig. Vi undersøkte også alt fra sko størrelse til andre behov på forhånd, slik at vi kunne tilrettelegge og forberede det meste. Slik kunne familiene nyte aktivitetene og få et stort utbytte av padleturene.

Antall personer i målgruppen

150

Oppsummering

Vi har mange som har lyst til å bruke ene aktiviteten i tilrettelagte omgivelser vi har fått tilbud om å bruke byens ungdomsskole sitt naust som base så vi kan ha dette som en fast aktivitet. Vi ser også at mange av de som er med å padle ønsker å bruke mer effektive kajakker Vi har mange som har lyst til å bruke ene aktiviteten i tilrettelagte omgivelser vi har fått tilbud om å bruke byens ungdomsskole sitt naust som base så vi kan ha dette som en fast aktivitet

Sluttrapport/artikler (pdf)

Kajakk prosjekt Rapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Rigmor Kristine Dyrnes

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Kajakk for barn og unge
Organisasjon
ADHD Norge
Beløp Bevilget
2016: kr 101 000
Startdato
02.05.2016
Sluttdato
31.12.2017
Status
Under gjennomføring