Yoga og meditasjon for de med ADHD

Helsedirektoratet anbefaler yoga for mennesker med ADHD, særlig i utfordrende situasjoner som koronaepidemien. Derfor skal ADHD Norge lage åtte videoer med yoga- og meditasjonsøvelser. Illustrasjonsfoto: ADHD Norge

Forskning viser at yoga og meditasjon har god effekt på mennesker med ADHD, da øvelsene skjerper fokus, bedrer arbeidsminne og de lærere seg å roe ned kropp og sinn.

ADHD Norge vil lage åtte korte filmer hvor de viser yoga- og meditasjonsøvelser som er bra for de med ADHD.

– Vi håper at folk gjør øvelsene og at det hjelper mot uro forårsaket av korona, men også at de kan bli inspirerte til å lære seg yogaøvelser og enkel meditasjon til bruk generelt slik at de får en bedre psykisk helse forteller prosjektleder Hanne Skarsvaag.

Prosjektet fikk støtte i andre tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Her kan du se en av filmene:


Sluttrapportsammendrag

Et veldig nyttig og gøy prosjekt som vil bli videreført. Vi har nå 8 små yogafilmer med enkeltøvelser, samt en oppsummeringsfilm med alle øvelsene. Disse blir liggende på SoMe og blir brukt i undervisning/kurs i fremtiden. Filmingen tok noe lengre tid en først antatt, og han som filmet ble forsinket (pga av sykdom i nær familie) med redigering så filmene kom til oss bare en til to dager før hver ukentlige lansering så det ble mye søndagsjobbing i prosjektets åtte uker. Ellers et veldig godt gjennomført prosjekt med stor nytteverdi for både organisasjonen og brukerne.


Søknadssammendrag

Vi skal lage 8 korte yoga introduksjonsfilmer med en kombinasjon av øvelser og informasjon (psykoedukasjon) tilrettelagt for mennesker med ADHD. Yoga er anbefalt behandling for mennesker med ADHD, jmf Helsedirektoratets retningslinjer. For mennesker med psykiske lidelser, som ADHD, er Coronaepedemi særlig utfordrende.

Usikkerhet om hva fremtiden bringer og isolasjon kan for personer med ADHD trigge og forverre sykdomsbilde. I tillegg har 70 prosent av de med ADHD diagnose også høy grad av komorbiditet som angst, depresjon men også fysisk lidelser. Vi ønsker derfor å tilby noe positivt og helsebringende via våre sosiale mediaplattformer. Å tilby felles, ukentlige yogaøvelser tilpasset målgruppen i innhold og lengde vil kan bedre både den psykiske og fysiske helse.

Yoga er en veldokumentert praksis som består av fysiske øvelser, pusteteknikker og meditasjon. Hovedmålet med alle former for yoga er å roe sinnet og øke evnen til fokus og konsentrasjon.

Målet for filmene er å lære bort enkle teknikker som er spesielt tilrettelagt for de med ADHD. Filmene vil vise ulike yoga øvelser innenfor ulike yoga retninger, ulike pusteteknikker, meditasjon og mer dynamiske former for yoga. Filmene blir tilrettelagt for mennesker med ADHD. Hjernen er en muskel som kan trenes, og yoga og mindfulness styrker evnen til oppmerksomhet slik at man får bedre kontroll på impulsive handlinger. Slik får man samtidig konsentrasjon og fokus raskere tilbake. Studier har vist at yoga fører til en rekke korttids- og langtidseffekter for mennesker med ADHD.

Prosjektleder

Hanne Skarsvaag

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Yoga og meditasjon for de med ADHD
Organisasjon
ADHD Norge
Beløp Bevilget
Kr 85.000
Startdato
03.04.2020