«Konfliktløsende organisasjoner»

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket
Under epidemien mottar ADHD Norge stadig flere henvendelser fra frivillige som opplever at koronarestriksjoner har ført til dårligere kommunikasjon, og som en konsekvens eskalerer konflikter. I tillegg har mange frivillige personlige utfordringer knyttet til at møtepunkt digitaliseres, noe som i seg selv ikke er ADHD-vennlig. Vanskelige arbeidsforhold internt i organisasjonen og påfølgende konflikter, får uheldige konsekvenser for det frivillige arbeidet. Årsaken er mangel på kunnskap og erfaring med å samarbeide under de nye premissene, noe som igjen fører til at konflikter eskalerer. Vi trenger derfor en ny «verktøykasse», kursboken blir således et kompetanseløft internt i organisasjonen.

Målsetting, målgruppe og resultater
Personer med ADHD har dårligere sosiale ferdigheter, noe som kan føre til at konflikter lettere oppstår. Nøkkelen til å komme seg styrket videre er god konflikthåndtering. Kursboken skal bidra til god konfliktforebygging- og håndtering for både frivillige og ansatte. Dette er et viktig prosjekt for ADHD Norge, da vi ønsker å være en inkluderende organisasjon hvor alle skal trives.

Metode og tidsplan
Konflikter er et livsvilkår, imidlertid vil utfallet av konflikten avhenge av hvordan partene håndtere konflikter de er i. Metodikken, Person Centered Centered Approach (PCA), bygger på den skandinaviske modellen for konfliktarbeid, en tilnærming der en unngår evaluering og sørger for å være nøytral i arbeidet med parter i konflikter. Her bidrar megler med empati – forståelse av hvordan andre føler seg, aksept – uavhengig av personers utfordringer så respekteres de som den de er, og kongruens – konfliktmegleren er seg selv, med sine følelser og behov. Dette gir grunnlaget for å skape empati, aksept og kongruens fra partene i konflikten overfor hverandre. Slik kan de forstå og akseptere hverandres ulike virkelighetsoppfatninger, og nærme seg en felles løsning.

Kursheftet skal være klart for trykk i oktober, og ferdig distribuert og evaluert i løpet av desember 2021.

Prosjektleder

Hanne Skarsvaag

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
«Konfliktløsende organisasjoner»
Organisasjon
ADHD Norge
Beløp Bevilget
Kr 190.000
Startdato
19.01.2021