AiN-skolen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Autismeforeningen har erfart at kravene til de tillitsvalgtes innsats både interessepolitisk og i direkte arbeid overfor enkel

Autismeforeningen har erfart at kravene til de tillitsvalgtes innsats både interessepolitisk og i direkte arbeid overfor enkeltmedlemmer innebærer et stort behov til kunnskap. Det forutsettes kunnskap om forvaltningen, funksjonshemmingen, funksjonshemmedes rettigheter, kjennskap til egen organisasjon, samt kunnskap om hvordan de kan legge til rette for et godt likemannsarbeid i sitt fylkeslag.

 

Autismeforeningen har lenge sett behovet for å styrke skoleringen av tillitsvalgte i organisasjonen, men har ikke hatt økonomiske ressurser til en systematisk skolering. Gjennom AiN-skolen mener Autismeforeningen at de tillitsvalgte får styrket muligheten til å mestre de oppgavene et verv krever. Bedre mestring av oppgavene vil igjen kunne medvirke til å forebygge at tillitsvalgte blir utbrent. Skolering vil også øke mulighetene for bedre rekruttering av tillitsvalgte og til at flere velger å inneha verv over en lengre tidsperiode.

 

Det ble i 2001 gjennomført fem regionale samlinger med til sammen 54 tillitsvalgte som deltok. Samlingene foregikk fra fredag ettermiddag til lunsj søndag. Programmet la vekt på at det skulle være en veksling mellom gruppearbeid og forelesninger. Emnene som det ble lagt vekt på var foreningens historikk og organisering samt grunnleggende organisasjonsarbeid.

 

Tilbakemeldingen fra deltakerne  er uten unntak positive. De syntes innholdet i programmet var bra og ga nyttig innføring i arbeidet i fylkeslagene og ikke minst det å utveksle erfaringer/ ideer med de andre fylkeslagene var nyttig.  Det at gruppene var små syntes de også var positivt.

 

Autismeforeningens videre arbeid med å skolere tillitsvalgte skal fortsette. Det er mange områder som bare så vidt ble berørt i dette første opplæringstrinnet. Foreningens lands-studieutvalg lager i disse dager opplæringsopplegg for trinn 2 av AiN-skolen og det er planlagt tre samlinger i 2002 som søkes finansiert fra andre kilder dette året.

Prosjektleder/forsker

Åse Gårder

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
AiN-skolen
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
2001: kr 184 000
Startdato
02.01.2001
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet