Kontaktperson

Janicke Mathisen

Autismeforeningen i Norge er en landsomfattende forening som jobber for å øke kunnskapen om og forståelsen for personer med autismespekterdiagnose, ASD.

Autismeforeningen i Norge har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2020.

I 2023 har AUTISMEFORENINGEN I NOrge fått støtte til10prosjekter
Det utgjør720.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har AUTISMEFORENINGEN I NOrge fått støtte til81prosjekter
totalt har AUTISMEFORENINGEN I NOrge fått17.228.786kroner i støtte fra stIftelsen dam

Søk midler gjennom Autismeforeningen i Norge:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter