Kontaktperson

Janicke Frostad-Mathisen

Autismeforeningen i Norge er en landsomfattende forening som jobber for å øke kunnskapen om og forståelsen for personer med autismespekterdiagnose, ASD.

Autismeforeningen i Norge har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2020.

I 2024 har AUTISMEFORENINGEN I NOrge fått støtte til6prosjekter
Det utgjør201.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har AUTISMEFORENINGEN I NOrge fått støtte til100prosjekter
totalt har AUTISMEFORENINGEN I NOrge fått19.160.786kroner i støtte fra stIftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom Autismeforeningen i Norge:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter