Filmprosjekt for opplæring av nye likepersoner i AiN

Søknadssammendrag

Koronasituasjonen har ført til et redusert tilbud fra både helsetjenesten og andre organisasjoner. Dette har ført til et økt press på AiNs likepersoner og vårt eksisterende tilbud. Vi ser at pågangen tærer på enkelte av våre nåværende likepersoner og vi trenger å øke rekrutteringen. Som organisasjon ønsker vi å kvalitetssikre de tjenestene vi tilbyr ved å tilby likepersonene et spesialtilpasset kursprogram. God krisehåndtering krever faglig kompetanse. Det dreier seg om god opplæring, tilpasset samtaleteknikk, risikovurdering av suicidaltrusler, debrifing etc gjennom et filmprosjekt for opplæring av likepersoner.

Filmene vil på en hensiktsmessig måte blant annet presentere utfordringene likepersonene vil møte i en digital verden. Vi legger opp til filmer som vil presentere likepersonsarbeid i denne annerledestiden hvor fysisk nærhet ikke er like enkelt som tidligere. Vi vil også lage filmer med likepersoner som deler sine erfaringer. Det er viktig for oss som forening å kunnen tilby oppdatert skolering og trygghet for likepersonen slik at de er best mulig rustet til å utføre sine viktige oppgaver. Vi ønsker at filmene også tekstes slik at innholdet gjøres tilgjengelig for flere.

Vi har behov for å styrke likepersonstilbudet vårt, og det innebærer at vi må rekruttere og gi opplæring til nye likepersoner. Da foreningen grunnet koronasituasjonen ikke kan invitere til fysiske samlinger, vil et slik filmprosjekt være meget hensiktsmessig. Kursopplegget og løsningen kan enkelt tilpasses alle aldersgrupper. En slik plattform vil på en enkel måte kunne nå ut og samtidig spare foreningen for ressurser; både menneskelige og økonomiske. Vi mener at overføringsverdien kan være stor. Dette er ment som et kontinuerlig tilbud, og fremtidige likepersoner vil også få mulighet til å gjennomføre denne opplæringen. Uavhengig av koronasituasjonen ønsker vi å opprettholde dette undervisningsprogrammet og det eventuelt i kombinasjon med og/eller som en komplementering av fysiske likepersonskurs.

Prosjektleder

Elin Lilloe-Wall

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Filmprosjekt for opplæring av nye likepersoner i AiN
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
Kr 250.000
Startdato
15.12.2020