Autisme og familieliv

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Autismeforeningen får mange henvendelser om temaet familieliv. Å leve med et familiemedlem som har autismediagnose byr på både utfordringer og gleder.

Autismeforeningen har registrert at mye av hjelpeapparatets fokus på familier kun handler om foreldrene, deretter barnet med diagnosen og til sist søsken. Den utvidede familien blir sjelden en del av fokuset, selv om for eksempel besteforeldre kan være en viktig ressurs.

Autismeforeningen ønsker på bakgrunn av dette å gi ut et hefte som presenterer historier fra foreldre, søsken, besteforeldre og evt. barn av mennesker med autismespekterdiagnoser, for å gi et bilde av hvordan familielivet med et familiemedlem med autismespekterdiagnose kan være. Vi ønsker å skape en bevissthet rundt alle medlemmene i familien og deres situasjon, og spore til diskusjon og bevisstgjøring både innenfor familien og i hjelpeapparatet.

2. Prosjektets målsetting
Målsettingen for prosjektet er både å informere om/gi et bilde av hvordan familielivet kan være med et familiemedlem med autismespekterdiagnose, samt å skape en bevissthet rundt alle medlemmene i familien og deres situasjon. Det er også et mål å spore til diskusjon og bevisstgjøring både innenfor familien og i hjelpeapparatet.

3. Prosjektets målgruppe
Familier til mennesker med autismespekterdiagnoser, ansatte i helsevesenet, habiliteringstjenester, PPT, skole og andre instanser som møter familier med barn/unge med autismespekterdiagnoser og andre interesserte.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Heftet utgis av Autismeforeningens sekretariat, som gjør avtaler med forfattere av artikler, innhenter artiklene, redigerer heftet og sørger for opptrykk/produksjon. Alle artiklene skal kvalitetssikres av Autismeforeningens fagloge råd.

5. Prosjektets betydning
For familier som har fått et barn med ASD er det av avgjørende betydning at storfamilien, familiens sosiale nettverk og hjelpeapparatet vet hva det betyr av ekstra belastninger og stress å ha et familiemedlem med ASD. Dette heftet har som mål å skape bevissthet og kunnskap om hvor annerledes familiesituasjonen blir når et familiemedlem har ASD.

6. Framdriftsplan
Februar ? mars: Avtaler med forfattere
April- august: Skriveperiode
September – oktober: Innleveringsfrist og redigering
Oktober – november: Setting/lay-out
Medio desember: produksjon/opptrykk

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0022.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet var et opplevd behov om informasjonsmateriale om det å leve i en familie der ett barn har en autismespekterdiagnose. Målet var ikke et hefte basert på forskningkunnskap, men å dele erfaringer og historier om å leve i en «annerledes» familie. Dette mener vi at vi har fått til. Selv om prosjektperioden var preget av at prosjektleder var i permisjon og i redusert arbeidstid, samt at det var vanskeligere enn antatt å innhente historier, har heftet blitt ferdigstilt. Prosjektgruppen opplevde arbeidet som lærerikt, både i forhold til innholdet i historiene og metodene som kreves for prosjektarbeid, med hovedvekt på det siste. Autismeforeningen ønsker å fortsette med prosjektbasert utvikling av informasjonsmateriale, og vil ta med seg kunnskapen og erfaringene fra dette prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Eldri Essén Ytterland

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Autisme og familieliv
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
2011: kr 50 000
Startdato
01.02.2011
Sluttdato
01.07.2012
Status
Avsluttet