Forstå og bli forstått

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet: Synshemming og autisme er ikke to handikap som eksisterer side ved side, men to handikap som påvirker

Bakgrunn for prosjektet: Synshemming og autisme er ikke to handikap som eksisterer side ved side, men to handikap som påvirker hverandre. Derfor kan man ikke betrakte handikap isolert når vi skal tenke helhetlig pedagogisk opplegg rundt elev. Teacch- metoden blir nå brukt som ”ramme” for eleven. Denne metoden er basert på  visuelle hjelpemidler for å gi oversikt, struktur og forutsigbarhet. Her er ikke tatt hensyn til eventuelt synshemming. Mennesker med autisme og synshemming har et stort behov for pedagogiske metoder som er tilpasset begge handikap.

 

Prosjektets målsetting: Målsettingen er at elever skal Forstå og gjøre seg Forstått. Eleven er motivert for å bruke datahjelpemidler. Vår målsetting er å lage tilpassede dataprogrammer for Lese og Skrive opplæring med mulighet å legge inn lyd, tekst og bilder, som er relevant til respektive elevers hverdag. Vi knytter vårt prosjektarbeide til elevens Individuelle Plan. For å synliggjøre elevens behov, styrke, begrensninger og inntresser er vår målsetting å begynne med å lage en multimedia presentasjon som skal innholde historikk om eleven, nettverk, skole, fritid, inntresser m.m., med lyd, bilder og tekst. Her er og mulighet til å koble alle ønskelige dokumenter, eks. Individuell Plan, IO-plan osv. Dette multimedia program skal være et redskap, for å på en enkel måte, legge in bilder, lyd, tekst, video og dokumenter. ”Eier” av dette produkt er foresatte / bruker.

 

Prosjektets betydning: Funksjonshemmede elever har et spesielt behov av et stabilt nettverk som kjenner elevenes  forutsetninger og behov.

 

Erfaringer som er gjort av medvirkende lærer, er at programvarer for Lese og Skrive trening som finnes på markedet, ikke er tilpasset for elever med autisme, enn mindre for elever med synshemming som tilleggshandikap. Programmene inneholder for mye detaljer, farger, urealistiske bilder og raske bevegelser. Med kunnskap om eleven (multimediepresentasjon), vil vi skape Lese og Skrive programmer som tar utgangspunkt i elevens styrke, og interesser.

 

Oppnådde resultater: Vi er i løpet av år 2003 ferdig med ”dataprogrammet for å lage en  multimedia presentasjon”. Vi har i samarbeide med foreldre ferdigstilt en multimedia presentasjon for eleven. Vi  har fått meget god respons på ”produktet” fra foreldregrupper, skolepersonell og fagmiljøer.

 

Videre planer: Prosjektet var tenkt som et toårig prosjekt, men ved ”uheldige omstendigheter” ble det tolket som ettårig prosjekt. Vi søker nå midler fra andre organisasjoner og institusjoner og håper at vi har mulighet å jobbe videre med Lese og Skrive programmer. ER DU INTERESSERT, ta kontakt med: Anne-Maj Nyman, annemajn@hotmail.com

Prosjektleder/forsker

Anne-Maj Nyman

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Forstå og bli forstått
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
2003: kr 200 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet