Informasjonshefte om autisme

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Målet med prosjektet var å utarbeide et informasjonshefte beregnet på foreldre til nydiagnostiserte barn med diagnose inne aut

Målet med prosjektet var å utarbeide et informasjonshefte beregnet på foreldre til nydiagnostiserte barn med diagnose inne autismespekteret. Informasjonsheftet skulle ta opp temaer om funksjonsvanskene som er karakteristiske for diagnosen. Videre skulle det innholde informasjon om opplæringsmetoder, trygde- og sosiale rettigheter, oversikt over aktuelle hjelpeinstanser, kontaktpersoner, egnet litteratur, m.m. Heftet var ment å hjelpe foreldre og søsken i å informere øvrige familie, naboer og nærmiljø.

 

Prosjektleder sammen med en referansegruppe som besto av styret i vårt fagråd hadde flere møter. En innholdsfortegnelse ble utarbeidet og en god nødvendig informasjon ble samlet. I løpet av det første prosjektåret, 2002 ble det utbetalt litt over kr.8.000 til dekning av utgifter. Prosjektlederen ble alvorlig syk på slutten av det året og en ny måtte overta oppdraget.

 

Informasjonsheftet ble levert Autismeforeningens sentralstyre til godkjenning i november 2003. Sentralstyret ville ikke godkjenne det framlagte heftet fordi det var dårlig skrevet, men særlig avgjørende var det at den informasjonen som ble gitt i heftet, ikke var oppdaterte fakta. For at informasjonsheftet skulle få en god kvalitet og med riktig informasjon, måtte det til en omfattende redigering. Ingen av våre fagpersoner hadde kapasitet til å gjøre dette innen fristen. Derfor ble de resterende pengene tilbakebetalt til Helse og Rehabilitering.

 

Det er fortsatt svært aktuelt å få det nevnte informasjonshefte ferdig. Sentralstyret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal ta utgangspunkt i den innholdsfortegnelsen som ble utarbeidet i 2002, og oppdatere materialet for å lage heftet. Arbeidsgruppen har så langt hatt flere møter med sentralstyret. Informasjonsheftet er planlagt ferdig i løpet av 2004.

Prosjektleder/forsker

Torill Fjæran

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Informasjonshefte om autisme
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
2002: kr 47 000
Startdato
10.07.2002
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet