Plass til alle

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunnen for prosjektet er behovet for informasjon om autisme og Asberger syndromet.

Det skal lages 10 filmer med ulik tema og innfallsvinkel (skolesetting, med venner, i jobb etc)

Det skal også lages en webside for prosjektet hvor det i tillegg til filmene skal være utdypende informasjon som de ulike målgruppene kan fordype seg i.

2. Prosjektets målsetting er at det så tidlig som mulig kan stilles en diagnose i forhold til ASD, noe som gjør at en tidligst mulig tilrettelegger for vedkommende og at den samfunnsmessige funksjonen kan bli best mulig.

Videre vil vi at begrepet ASD skal bli kjent og tas i bruk som hovednavn og beskrivelse av diagnosen.

3. Målgruppene er familie / pårørende, venner / omgangskrets, førskole/skoleverk, helse og pleiepersonell

4. Prosjektet etablerer en prosjektgruppe med deltagere fra Autismeforeningen i Norge, Fag/ressurspersoner og produksjonsmiljøet.

Her vil idè og manus og produksjon forankres slik at det hele tiden er oversikt og kontroll på prosessene.

De ulike filmene vil bli produsert fra flere deler av landet.

5. Prosjektets betydning vil være svært viktig i forhold til det store antallet med ASD diagnose i Norge.

Nyere forskning viser at ca 1% av befolkningen kan være direkte berørt.
Vi anser det også som vesentlig å endre navn på diagnosen til det som er internasjonalt brukt, ASD.

Et slikt film/web prosjekt vil vi se på som svært viktig i arbeidet med navneskiftet.

6. Filmene og websiden skal være ferdig produsert innen 31.12.2011.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0031.pdf

Sluttrapportsammendrag

Det er laget en samling med filmer med fokus på autisme og asperger syndromet. De fleste av sekvensene har en hovedperson. Slik at man knytter del temaer og ulike problemstillinger og løsninger til denne personen egne erfaringer. På den måten så blir det karakterdrevene mini portretter.
Dette støttes av en voice over og en «ekspert» som vi har etablert i studio i det som vi kaller «det hvite rommet». Hver film har en lengde på mellom 4 og 10 minutter.
Noen av sekvensene har et mer tema basert innhold, sånn som for eksempel i den som handler om «hva er autisme » Her blir det naturlig å gå innom flere ulike karakterer, guidet av en voice over.

WEB/IPAD/SMARTTELEFON
Filmene er gjort tilgjengelig på flere plattformer og er skreddersydd til ulike visningsarenaer. Filmene legges på www.autismefilmene.no og det er en dynamisk side som automatisk formaterer stoffet slik at det blir optimal visning uavhengig av om en bruker PC, lesebrett eller smarttelefon når en bruker nettsiden.

På nettsiden vil en også legge ut tilleggsstoff (andre filmer, PDF dokumenter, wordfiler, etc) under hver temafilm. Dermed kan brukerne gå dypere inn i tematikken hvis de ønsker det.


INNHOLD
10 Videofilmer

1. Spørsmål og svar om ASD. Generell innføring
2. Julian og Juliane i barnehagen
3. Erfaringer fra tre forskjellige undervisningstilbud
4. Anna Cicilie på NTNU
5. Muligheter i arbeidslivet
6. Erfaringer med ulike botilbud
7. Hvordan er det å ha søsken med ASD?
8. Hvordan er det å ha barn med ASD?

Prosjektleder/forsker

Livar Hølland

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Plass til alle
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Org.ledd
Sanden Media
Beløp Bevilget
2011: kr 500 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet