Selvhjelpsgruppe

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Utgangspunktet for seminarene var å legge til rette for opplevelser og sosiale utfordringer i trygge rammer som kunne gi mulig

Utgangspunktet for seminarene var å legge til rette for opplevelser og sosiale utfordringer i trygge rammer som kunne gi muligheter for å oppleve noe annet enn hverdagen for øvrig gir rom for. I oppbyggingen av programmet for seminaret ble det lagt vekt på å veksle mellom opplevelser og samtaler om opplevelsene. Det ble i tillegg gitt mye rom for samtale ut fra egne behov og erfaringer knyttet til det å leve med diagnosen Asperger syndrom.

 

Personer med Asperger syndrom blir ofte misforstått og kan oppfattes som uhøflige eller uoppdragne. Til tross for normal intelligens, har de på grunn av sine spesielle forståelsesvansker, store avvik når det gjelder evne til sosial samhandling, evne til å organisere tilværelsen sin og til å få sammenheng og mening i opplevelsene sine. Dette fører først og fremst til kontaktproblemer med andre mennesker, men også til store generelle tilpasningsproblem og problem med å klare hverdagens, skolens og yrkeslivets krav. De opplever daglig svært mange nederlag og mangel på mestring i sosiale sammenhenger.

 

Erfaringene ble registrert underveis i samtaler enkeltvis, ved gruppesamtale og ved skriftlige tilbakemeldinger fra enkelte av seminardeltakerne etter begge seminarene. Det er overveldende positive reaksjoner. Seminarene viste seg – noe overraskende –  å  ha betydning i forhold til å føle tilhørighet ved å dele erfaringer og tanker med andre med samme funksjonshemming. En annen erfaring uttrykkes gjennom positive opplevelser ved å få anledning til å snakke med fagpersoner som med innsikt og interesse lyttet og stilte spørsmål. Deltakerne vektla også den svært positive opplevelsen det ga dem at noen ville bruke penger på at de skulle få anledning til å delta på et slikt seminar.

 

Autismeforeningen mener erfaringene fra de to seminarene viser at slike tilbud til voksne personer med Asperger syndrom er av stor betydning. Alle som deltok ga entydig uttrykk for at de håpet de kunne få lov å delta hvis det ble arrangert flere slike seminarer, noe som må tolkes som et tydelig tegn på at det har vært en positiv opplevelse. Autismeforeningen vil derfor arbeide for å videreføre denne type arrangement og er svært glad for at Helse og Rehabilitering har bevilget midler til dette formålet også for 2001.

Prosjektleder/forsker

Åse Gårder

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Selvhjelpsgruppe
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
1999: kr 300 000
Startdato
31.05.1999
Sluttdato
31.10.2000
Status
Avsluttet