Bevegelsesgruppe for barn med autisme

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Barn med autisme utelukkes fra organisert idrett for funksjonshemmede grunnet sine sosiale og kommunikative vansker, men har et stort behov for fysisk aktivitet grunnet høy forekomst av motoriske vansker og stillesittende aktiviteter. Autismeforeningen i Norge, Oslo Fylkeslag (AO) og Norges Idrettshøgskole, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (NIH) mottok midler fra Extrastiftelsen for 2012 til et prosjekt med utvikling av en slik gruppe og ønsker nå å videreutvikle, systematisere og dokumentere våre erfaringer til fordel for videreføring av vårt tilbud og oppstart av lignende tilbud andre steder.

2. Målsetting
AO og NIH ønsker i samarbeid å opprette en bevegelsesgruppe spesielt tilrettelagt for barn og ungdom med autisme. Bevegelsesgruppa skal være meningsfull for barna og gi dem viktig og nødvendig motorisk trening (bl.a. øye-/håndkoordinasjon, balanse, orientering i rommet, bevege seg i forskjellig hastighet mm.). Den skal organiseres på en slik måte at barna opplever glede, forutsigbarhet, mestring og trygghet. Prosjektet skal også fungere som praktisk undervisningserfaring for Idrettshøgskolens studenter, og som empirisk grunnlag for studentenes eventuelle bachelor- og masteroppgaver. Gjennom prosjektet skal det ferdigstilles en håndbok som kan fungere som en praktisk veileder for oppstart av lignende grupper andre steder i kommunen og andre steder i landet. Håndboken ble påbegynt i forrige periode og skal bygge på prøveprosjektets og prosjektets erfaringer, både fra studenter, veiledere, foreldre og deltakerne selv.

3. Målgruppe
Målgruppen er barn og ungdom med diagnoser innen autismespekteret. Erfaringer fra foreldre til barn med autisme tyder på at disse barna svært ofte har vanskeligheter med deltagelse i organisert idrett. Problemene er bl.a. knyttet til kommunikasjon og instruksjon. Gruppeinstruksjon er vanskelig, mange er avhengig av individuelle beskjeder. Barna har behov for svært strukturerte aktiviteter med visuelle hjelpemidler og konkrete forklaringer. Barna motiveres ikke av de samme mekanismene som andre barn og lærer på andre måter (mange klarer f.eks. ikke å herme etter andre). Mange barn med autisme har motoriske vansker, og mange ender opp med å tilbringe mye tid foran datamaskin og TV. Brukergruppen trenger sårt et tilrettelagt tilbud om fysisk aktivitet.

4. Gjennomføring
Aktivitetene skal foregå en gang i uken, 12 ganger per semester. Norges Idrettshøgskole stiller med lokaler (sal, basseng, utendørsområde) samt nødvendig idrettsutstyr. Bevegelsesgruppa ledes av aktivitetsledere som rekrutteres fra Idrettshøgskolens idrettsutdannede studenter. Oslo Fylkeslag av Autismeforeningen rekrutterer deltakere (barn og ungdom) fra sin medlemsmasse og skaffer aktivitetslederne nødvendig kursing om autisme. Prosjektgruppen møtes jevnlig og evaluerer prosjektet, samt har det overordnede ansvaret for at det utarbeides en håndbok underveis i prosjektet.

5. Betydning
Bevegelsesgruppen vil være et viktig tilbud for alle deltakerne. Barna/ungdommene vil få delta i et meningsfullt aktivitetstilbud tilrettelagt for sine behov, der de utvikler seg fysisk og motorisk mens de har det gøy. Studentene får praktisk erfaring i å undervise barn med spesielle behov, samt empirisk grunnlag for sine bachelor- og masteroppgaver. På lang sikt vil håndboken som skal utvikles ha stor betydning for opprettelse av lignende tilbud andre steder i landet, ettersom terskelen for opprettelse vil bli lavere når lokale foreninger og idrettslag har informasjon om hva de må vektlegge for denne brukergruppen og kan lære av erfaringene fra vårt prosjekt.

6.Fremdriftsplan
Tidspunkt

Aktivitet

Ansvarlige
Januar 2014

Rekruttering av deltagere AO
Rekruttering av aktivitetsledere NIH
Februar-mai 2014 Aktivitet i 15 uker NIH
Juni-august 2014 Rekruttering av deltagere AO
Rekruttering av aktivitetsledere NIH
September-desember 2014 Aktivitet i 15 uker NIH
Januar 2015 Sluttrapport AO/NIH

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport til Extrastiftelsen_2015.pdf

Prosjektleder/forsker

Katja Blixrud Frost

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Bevegelsesgruppe for barn med autisme
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Org.ledd
Norges Idrettshøgskole
Beløp Bevilget
2014: kr 71 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
02.07.2015
Status
Avsluttet