Multimedial Journal

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Multimedial Journalprosjektet er basert på konkrete behov og problemstillinger. Ideen til dette prosjektet oppstod for snart seks år siden i samtale med en lærerkollega. Temaet var aktivisering av en elev med autismerelaterte vansker uten verbalkommunikasjon og mangelen på tilgjengelig informasjon og kunnskap rundt eleven/brukeren. Et eksempel vi fikk var: ”Hvordan kan vi spare foreldrene for å fortelle om ungen sin om og om igjen?” Samtidig vet vi at foreldrene selvfølgelig ønsker at alle som har med deres unge å gjøre skal kjenne han best mulig. Et annet eksempel i diskuterte var følgende: En elev med autismerelaterte vansker vil ikke kommunisere verbalt direkte med fremmede. Ved bruk av bilder/symboler klarer denne eleven å holde en samtale gående. Dette er ingen ny kunnskap, men et datahjelpemiddel som en multimedial journal vil kunne gjøre det lettere å ta metoden i bruk systematisk.

 

Det er ofte vanskelig for skiftende personale å danne seg et riktig bilde av brukeren for å kunne omgås, forstå, kommunisere og behandle denne adekvat. En multimedial journal kan være et effektivt og utfyllende hjelpemiddel i det daglige arbeidet. Brukeren skal selv kunne være med å bidra til oppbyggingen av sitt eget brukerområde/profil sammen med sine fortrolige personer. I prinsippet kan journalen brukes til å bære enhver informasjon til et hvert behov og formål, som informasjon om eleven/brukeren, aktiviteter, hobbyer/interesser, medisinske opplysninger, etc.

 

Dette prosjektet tar utgangspunkt i de foran nevnte problemstillingene og behovene. Ideene har utviklet seg underveis i prosessen og har endt opp i produktet Multimedial Journal. Journalen er todelt. Den ene delen er beregnet på personalet som arbeider med eleven/brukeren. Den omfatter følgende moduler: Faktainformasjon, kunnskap om elevens status/ferdigheter på ulike områder, sosio-pedagogisk logg, planer, etc. Den andre delen er beregnet for elevens eget bruk. Her kan eleven presentere seg selv på sine egne premisser med sitt språk og uttrykk. Elevdelen støttes av talesyntese. Aktivitetsmoduler er kalender, timeplan, e-post, talende album med mer.

Prosjektleder/forsker

Med Beghdadi

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Multimedial Journal
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Org.ledd
Tambartun kompetansesenter
Beløp Bevilget
2005: kr 240 000, 2006: kr 230 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet