Setter SPOR

Hva får du når du kobler ungdommer med og uten funksjonsnedsettelser sammen med profesjonelle kunstnere? Samspill, vennskap, personlig utvikling – og en forestilling som berører og sprenger grenser.

Danny Tran Kien var en av videregående-elevene som var med i SPOR 2017. Foto: Kilden.com

– Til deg som ikke håper mer. Du som trenger et lysglimt og trenger det nå.

Tomos Young drar elevene gjennom koreografien
med et smil. Foto: Kilden.com

Sangstemmen til Robin Pettersen og musikken fra et piano fyller øvingsrommet på Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG). Ved siden av Robin står klassevenninnen Eirin Andresen og gjør tegnspråk til Marthe Wangs rørende låt. Rundt dem i rommet gjør nærmere femti elever og lærere de samme tegnene med hendene i lufta. Så korer alle:

– Aaaaaa, aaaaa, aaaa, aaaaa.

Denne saken er skrevet av Kilden.com.

Nye forestillinger

Elevene kommer fra KKG og Kvadraturen skolesenter. Noen har programfaget musikk-dans-drama (MDD), andre går på hverdags-livstrening (HT).

Noen – som Robin og Eirin – er født med en funksjonsnedsettelse. Før har de fysiske forskjellene kanskje markert et skille, et «oss» og «dem». Men her, i dette rommet, spiller ulikhetene mindre rolle. Her møtes elevene ukentlig for å synge, danse, snakke og jobbe frem et felles prosjekt, nemlig forestillingen SPOR.

I mars 2019 blir den fremført i Kilden med over hundre elever på scenen. To ulike SPOR-forestillinger ble vist i 2015 og 2017, til fullsatte saler. Også i fjorårets forestilling sang Robin solo.

Løfter frem elevenes særpreg

SPOR tar utgangspunkt i KKGs satsing på kunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering mellom elever med funksjonsnedsettelser og andre elever. SPOR handler om å finne særpreget og de kunstneriske ressursene hos elevene og rendyrke dem.

Spesialpedagog
Mette Midling-Jenssen.
Foto: Kilden.com

– SPOR er et inkluderingsprosjekt som skal være autentisk, verdig og mangfoldig. Noen kan synge, andre kan breake, noen har en sterk historie å fortelle. Alle er gode til noe og det er det vi fokuserer på, sier spesialpedagog Mette Midling-Jenssen.

Sammen med kollegene Vidar Bøe, Beate Fosselie og Rigmor Stakkeland har hun jobbet med slike elevforestillinger i mange år. Samarbeidet med Kilden startet i 2013.

– SPOR er perfekt i Kildens rammer, så da vi fikk til dette samarbeidet var det som å vinne i Lotto, sier Midling-Jenssen.

Fra Kilden bidrar manusforfatter og regissør Elisabeth Lindland, komponist Stig Nordhagen, scenograf Ryall Burden, koreograf Tomos Young og Kristiansand Symfoniorkester.

– Vi har løftet den kunstneriske kvaliteten flere hakk. Kilden er ekstremt profesjonell og raus i alle ledd, sier Midling-Jenssen.

Mestring og toleranse

Forestillingen rommer dans, musikk-innslag, akrobatikk, dikt og tekster skrevet av elevene. Elevene i rullestol danser side om side med danseelever fra MDD.

– Målet er å skape møter mellom de profesjonelle kunstnerne og ungdommene, som bidrar til økt mestring, toleranse og kvalitetsopplevelser, sier Midling-Jenssen. 

Hun ser at elevene vokser på å delta i prosjektet.

– De får samspillskompetanse, endrings-kompetanse og innsikt. Jeg har jobbet med ungdom i nesten tretti år og har aldri sett en generasjon som er så inkluderende og rause. Dette er toleransegenerasjonen.

Elise Dolmen og Jesper Systad Johannessen opplever at SPOR samler elever som ellers kanskje ikke ville hengt sammen. Foto: Kilden.com

Samhold og vennskap

Elise Dolmen (18) og Jesper Systad Johannessen (19) er blant elevene som skal være med på forestillingen. De er avgangselever ved KKG, Elise går på MDD mens Jesper gå på HT. Begge har vært med på SPOR før.

SPOR er helt fantastisk!

Elise Dolmen

– SPOR er helt fantastisk! Prosjektet skaper et samhold som jeg setter stor pris på. Nå er det alltid noen å hilse på når jeg går gjennom korridoren, sier Elise.

Jesper er enig.

– Det er gøy å treffe så mange fine folk og få nye venner, sier han.

I fjor leste han opp en egenskrevet tekst fra scenen, der han satte ord på at han synes det er urettferdig å være den eneste av tre brødre som har Downs syndrom. Og så deltok han i en dansebattle.

– Jeg liker å danse, spesielt å breake, sier han og smiler.

– Du er dødsflink til å breake! Sier Elise og gir Jesper en vennskapelig dult i siden.

I løpet av øvingsperioden trener elevene på å se hverandre, være gode publikummere, vente på tur og å være fleksible.

– Jeg har lært å se alles kvaliteter, uavhengig av fysiske forutsetninger. Vi har blitt en god gjeng der alle er likeverdige, hjelper hverandre og tar vare på hverandre. Vi glemmer de grensene som ellers er mellom oss, sier Elise.

SPOR

SPOR er et samarbeidsprosjekt mellom Kilden Dialog, KSO, Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) og Kvadraturen skolesenter.

SPOR tar utgangspunkt i KKGs satsing på kunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering mellom elever med funksjonsnedsettelse og andre elever.

To ulike SPOR-forestillinger har blitt vist i 2015 og 2017.

8. og 9. mars 2019 kommer en helt ny forestilling.

SPOR 2019 støttes av Stiftelsen Dam i samarbeid med Autismeforeningen og Kulturrådet.


Rapport

Bakgrunn

SPOR er aktivitetstilbud, inkluderingstiltak og scenekunst på høyt nivå, på en gang. Ett års arbeid, i skoletid (KKG), på kvelder og i helger, munner ut i kritikerroste forestillinger på Kilden Teater og Konserthus med funksjonsfriske videregående elever, ungdom med psykisk funksjonsnedsettelse og Kristiansand Symfoniorkester på scenen. SPOR bruker kunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering. Målet er å skape innovative møter mellom profesjonelle kunstnere og ungdommer, og ungdommene imellom, som bidrar til økt deltakelse, synlighet, toleranse og kvalitetsopplevelser. Primærmålgruppen er ungdomsskole- og videregående elever, med og uten funksjonsnedsettelse. Men også det generelle publikum til forestillingen, mht. økt innsikt og toleranse. Målet er at ungdommene skal oppleve mestring, vekst og økt livskvalitet. Og at prosjektet skal gi sosial deltakelse, toleranse og inkludering mellom ungdom med ulikt funksjonsnivå.

Oppsummering

Oppsummert vil jeg takke for et helt vesentlig bidrag til at denne forestillingen ble en realitet. Det er et kostnads- og ressurskrevende prosjekt som har store positive ringvirkninger på alle involvert og på samfunnet rundt, og som er helt avhengig av økonomiske bidrag for å kunne la seg gjennomføre. Kilden Teater og Konserthus og Kristiansand Katedralskole Gimle planlegger en helt ny SPOR produksjon i 2021 eller 2022.

Prosjektgjennomføring

Metode: Kunst og kreative verktøy – som f.eks. dramaøvelser, improvisasjon, musikalske leker, skriveøvelser, dans, sang, bevegelse, og kontaktimprovisasjon – er geniale for å gjøre folk trygge nok til å by på seg selv. Geniale for å skape grupper hvor selvtillit blir styrket og angsten for å dumme seg ut blir redusert. Geniale for å bygge gode relasjoner, øke evnen til å se hverandre og motet til å tørre å være synlig. Kunst er også en unik arena til å skape noe sammen, fra forskjellige ståsteder, men på lik linje. I forestillingen opplever alle ungdommene at de er en del av noe større, og at alles bidrag er av betydning for det de skaper sammen. Det fører til mestringsfølelse og til inkludering mellom aktørene. Gjennomføring: 10 skoletimer i uka er satt av til at ulike elevgrupper jobber med SPOR, fra august 2018 til mars 2019. Men hovedvekten av øvelsene er lagt til kvelder og helger. Manusprosessen kommer i tillegg og der er det ofte lagt opp til en til en samtaler, eller mindre grupper. Manus er bygget opp rundt ungdommenes historier. Uke 9 2019: teknisk inrigg i Teater og Operasalen på Kilden. Uke 10 2019 – daglige kveldsprøver, Doble forestillinger 8. og 9. mars. Utsolgt

Antall personer i målgruppen

2600

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport som samlet vedlegg.pdf

Sammendrag

Bakgrunn

SPOR tar utgangspunkt i Kristiansand Katedralskole Gimles langvarige satsing på kunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering mellom elever med psykiske og fysiske utviklingshemninger og andre elever. Og utgangspunkt i Kildens Teater og Konserthus sin satsing på medskapende kunst. Prosjektet søker at aktørene skal oppleve mestring, vekst og økt livskvalitet. Og sosial deltakelse, toleranse og inkludering mellom ungdom med ulikt funksjonsnivå. Vi tror at denne effekten ikke stopper ved prosjektslutt, men at den gir varige utslag i ungdommenes liv og relasjoner.

Målsetting

Målet er at ungdommene skal oppleve mestring, vekst og økt livskvalitet. Og at prosjektet skal gi sosial deltakelse, toleranse og inkludering mellom ungdom med ulikt funksjonsnivå. Det vil være differensierte kvalitative og kvantitative mål for de ulike elevene.

Målgruppe

Primærmålgruppen er videregående elever, med og uten funksjonsnedsettelse. Men også det generelle publikum til forestillingen mht. økt innsikt og toleranse.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Metode: Kunst og kreative verktøy – som f.eks. dramaøvelser, improvisasjon, musikalske leker, skriveøvelser, dans, sang, bevegelse, og kontaktimprovisasjon – er geniale for å gjøre folk trygge nok til å by på seg selv. Geniale for å skape grupper hvor selvtillit blir styrket og angsten for å dumme seg ut blir redusert. Geniale for å bygge gode relasjoner, øke evnen til å se hverandre og motet til å tørre å være synlig. Kunst er også en unik arena til å skape noe sammen, fra forskjellige ståsteder, men på lik linje. I forestillingen opplever alle ungdommene at de er en del av noe større, og at alles bidrag er av betydning for det de skaper sammen. Det fører til mestringsfølelse og til inkludering mellom aktørene. Gjennomføring: 10 skoletimer i uka er satt av til at ulike elevgrupper jobber med SPOR, fra august 2018 til mars 2019. Men hovedvekten av øvelsene er lagt til kvelder og helger. Manusprosessen kommer i tillegg og der er det ofte lagt opp til en til en samtaler, eller mindre grupper. Manus er bygget opp rundt ungdommenes historier. Uke 9 2019 er det teknisk inrigg i Teater og Operasalen på Kilden. Uke 10 2019 er det daglige kveldsprøver som ender opp i doble forestillinger fredag 8. og lørdag 9. mars.

Fremdriftsplan

August 2018 – mars 2019: Workshops, manusarbeid og øvelser med alle aktører i ukedager, kvelder og helger Mars 2019 (uke 9 og 10): Forestilingsperiode ved Kilden Teater og Konserthus

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

SPOR tar utgangspunkt i Kristiansand Katedralskole Gimles langvarige satsing på kunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering mellom elever med psykiske og fysiske utviklingshemninger og andre elever. Og utgangspunkt i Kildens Teater og Konserthus sin satsing på medskapende kunst. Prosjektet søker at aktørene skal oppleve mestring, vekst og økt livskvalitet. Og sosial deltakelse, toleranse og inkludering mellom ungdom med ulikt funksjonsnivå. Vi tror at denne effekten ikke stopper ved prosjektslutt, men at den gir varige utslag i ungdommenes liv og relasjoner.

Målsetting for prosjektet

Målet er at ungdommene skal oppleve mestring, vekst og økt livskvalitet. Og at prosjektet skal gi sosial deltakelse, toleranse og inkludering mellom ungdom med ulikt funksjonsnivå. Det vil være differensierte kvalitative og kvantitative mål for de ulike elevene.

Målgruppe

Primærmålgruppen er videregående elever, med og uten funksjonsnedsettelse. Men også det generelle publikum til forestillingen mht. økt innsikt og toleranse.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Metode: Kunst og kreative verktøy – som f.eks. dramaøvelser, improvisasjon, musikalske leker, skriveøvelser, dans, sang, bevegelse, og kontaktimprovisasjon – er geniale for å gjøre folk trygge nok til å by på seg selv. Geniale for å skape grupper hvor selvtillit blir styrket og angsten for å dumme seg ut blir redusert. Geniale for å bygge gode relasjoner, øke evnen til å se hverandre og motet til å tørre å være synlig. Kunst er også en unik arena til å skape noe sammen, fra forskjellige ståsteder, men på lik linje. I forestillingen opplever alle ungdommene at de er en del av noe større, og at alles bidrag er av betydning for det de skaper sammen. Det fører til mestringsfølelse og til inkludering mellom aktørene. Gjennomføring: 10 skoletimer i uka er satt av til at ulike elevgrupper jobber med SPOR, fra august 2018 til mars 2019. Men hovedvekten av øvelsene er lagt til kvelder og helger. Manusprosessen kommer i tillegg og der er det ofte lagt opp til en til en samtaler, eller mindre grupper. Manus er bygget opp rundt ungdommenes historier. Uke 9 2019 er det teknisk inrigg i Teater og Operasalen på Kilden. Uke 10 2019 er det daglige kveldsprøver som ender opp i doble forestillinger fredag 8. og lørdag 9. mars.

Fremdriftsplan for prosjektet

August 2018 – mars 2019: Workshops, manusarbeid og øvelser med alle aktører i ukedager, kvelder og helger Mars 2019 (uke 9 og 10): Forestilingsperiode ved Kilden Teater og Konserthus

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

SPOR er aktivitetstilbud, inkluderingstiltak og scenekunst på høyt nivå, på en gang. Ett års arbeid, i skoletid (KKG), på kvelder og i helger, munner ut i kritikerroste forestillinger på Kilden Teater og Konserthus med funksjonsfriske videregående elever, ungdom med psykisk funksjonsnedsettelse og Kristiansand Symfoniorkester på scenen. SPOR bruker kunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering. Målet er å skape innovative møter mellom profesjonelle kunstnere og ungdommer, og ungdommene imellom, som bidrar til økt deltakelse, synlighet, toleranse og kvalitetsopplevelser. Primærmålgruppen er ungdomsskole- og videregående elever, med og uten funksjonsnedsettelse. Men også det generelle publikum til forestillingen, mht. økt innsikt og toleranse. Målet er at ungdommene skal oppleve mestring, vekst og økt livskvalitet. Og at prosjektet skal gi sosial deltakelse, toleranse og inkludering mellom ungdom med ulikt funksjonsnivå.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Evalueringene vitner om sterk inkluderingseffekt, økt forståelse og store mestringsopplevelser. Samt om deltakelse, økt innsikt, samspill og toleranse. Sitater elever: «Opplevelsene, erfaringene og alt jeg har lært gjennom å være med HT, er garantert det viktigste jeg har lært disse tre årene på KKG. (…) Har lært å bli et bedre menneske. « «Jeg har lært at folk ikke alltid er som de ser ut, jeg har fått mindre fordommer. Jeg har fått erfaringer med det å samarbeide, men også det å ta ansvar (både for meg selv og for andre)» «HT elever har lært meg å verdsette alt det gode i livet og ikke fokusere på det negative. De har gitt meg perspektiv på livet. Jeg er så stolt av SPOR.« Faglig ansvarlig HT (elever med funksjonsnedsettelse): Generelt har elevene fått økt fleksibilitet, etablert og erfart nye og flere relasjoner, fått økt selvforståelse og en kunstnerisk opplevelse som ingen andre arenaer har mulighet til å gi. De har vist en emosjonell vekst som gjør hverdagen bedre og enklere

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

2600

Prosjektgjennomføring/Metode

Metode: Kunst og kreative verktøy – som f.eks. dramaøvelser, improvisasjon, musikalske leker, skriveøvelser, dans, sang, bevegelse, og kontaktimprovisasjon – er geniale for å gjøre folk trygge nok til å by på seg selv. Geniale for å skape grupper hvor selvtillit blir styrket og angsten for å dumme seg ut blir redusert. Geniale for å bygge gode relasjoner, øke evnen til å se hverandre og motet til å tørre å være synlig. Kunst er også en unik arena til å skape noe sammen, fra forskjellige ståsteder, men på lik linje. I forestillingen opplever alle ungdommene at de er en del av noe større, og at alles bidrag er av betydning for det de skaper sammen. Det fører til mestringsfølelse og til inkludering mellom aktørene. Gjennomføring: 10 skoletimer i uka er satt av til at ulike elevgrupper jobber med SPOR, fra august 2018 til mars 2019. Men hovedvekten av øvelsene er lagt til kvelder og helger. Manusprosessen kommer i tillegg og der er det ofte lagt opp til en til en samtaler, eller mindre grupper. Manus er bygget opp rundt ungdommenes historier. Uke 9 2019: teknisk inrigg i Teater og Operasalen på Kilden. Uke 10 2019 – daglige kveldsprøver, Doble forestillinger 8. og 9. mars. Utsolgt

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet fra fått stor medieomtale og strålende anmeldelser (terningkast 6). Det har fått oppmerksomhet i miljøer fra hele Norden og er også invitert til festival i Tyskland. Prosessen med å lage SPOR ble fulgt av et dokumentarteam fra NRK og vil resultere i en minidokumentar i flere episoder på NRK. Forestillingene var utsolgt tre måneder før premieren. Den sterkeste tilbakemeldingen på at forestillingen berørte og holdt et høyt kunstnerisk nivå var en DKS forestilling med 620 ungdomsskoleelever i salen som ikke laget en eneste lyd, annet enn applaus og snufsing ved gråt, i 1 1/2 time.

Oppsummering og videre planer

Oppsummert vil jeg takke for et helt vesentlig bidrag til at denne forestillingen ble en realitet. Det er et kostnads- og ressurskrevende prosjekt som har store positive ringvirkninger på alle involvert og på samfunnet rundt, og som er helt avhengig av økonomiske bidrag for å kunne la seg gjennomføre. Kilden Teater og Konserthus og Kristiansand Katedralskole Gimle planlegger en helt ny SPOR produksjon i 2021 eller 2022.

Prosjektleder

Elisabeth Lindland

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
SPOR
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Org.ledd
Kilden Teater og Konserthus og Kristiansand Katedralskole Kilden
Beløp Bevilget
2018: kr 500 000
Startdato
01.08.2018
Sluttdato
10.03.2019
Status
Under gjennomføring