Familier med Asperger syndrom

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet innebefattet planlegging av en helgesamling for familier i Telemark med barn mellom 12 og 18 år med Asperger syndro

Prosjektet innebefattet planlegging av en helgesamling for familier i Telemark med barn mellom 12 og 18 år med Asperger syndrom diagnose, gjennomføring av helgesamlingen og etterarbeidet som fulgte.

 

Det er viktig for foreldre å få kunnskap om og innsikt i diagnosen barnet deres har, hvilke rettigheter barnet og familien har, og hvilke muligheter som finnes innen utdanning og fritidsaktiviteter. Dette er av avgjørende betydning for å hindre negativ utvikling hos barnet. Barn og unge med diagnosen Asperger Syndrom er som regel alene i sitt lokalmiljø om å ha denne diagnosen. De strever med mange ting i hverdagen, og opplever ofte nederlag, på områder klassekameratene tar som en selvfølge at de mestrer. Ved å la barn og unge med denne diagnosen komme sammen og bli kjent med hverandre ville vi knytte relasjoner, både mellom de unge og deres foreldre/foresatte. Videre er det viktig at søsken kommer sammen, og får snakke med hverandre og fagpersoner om sin hverdag. Målet er at familiene lettere vil takle utfordringer som vil komme og at de vil bli en del av et nettverk.

 

Samlingen ble gjennomført 19. – 21. september 2003 på Telemark Fylkeskommunes aktivitetssenter Granlien i Kviteseid.

 

Seks familier, til sammen 22 personer deltok på helgesamlingen, i tillegg kom psykolog, sosionom, fire personer i staben på Granlien Aktivitetssenter og prosjektleder.

Prosjektleder/forsker

Anne Østensen

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Familier med Asperger syndrom
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
2003: kr 60 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet