Pårørendes rolle

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunnen for at vi ønsket å få til et seminar om pårørendes rolle ved de vanskelige overgangene i livet, var at vi over tid hadde registrert at det blant våre medlemmer var et stort behov for kunnskap om dette, som mange erfarte som svært krevende å mestre på en god måte. Vi hadde også observert at problemstillingen vakte interesse i hjelpeapparatet. Men vi var ikke sikre på om alle ”parter” oppfattet problemstillingen på samme måte.

 

Vi fant ut at vi måtte belyse problemstillingen teoretisk og praktisk, for deretter å sette søkelyset på hvordan hjelpeapparatet kunne medvirke til å bistå nærpersoner og deres familiemedlem med autismespekterdiagnose med mestring av overganger.

 

Prosjektet ble gjennomført i form at et dagseminar hvor vi hentet inn eksterne fagpersoner som snakket om diagnosen og om problemer med overgangene. Videre hadde vi en person som selv har Asperger syndrom som snakket om sine opplevelser/utfordringer. Det ble også satt av tid til en spørsmålsrunde med innlederne i panel. Behovet et seminar om pårørendes rolle ved de vanskelige overgangene i livet viste seg å være stort. Det var i alt 85 deltakere og av disse var anslagsvis 50 fagfolk (mest kommunale, mange fra skoleverket) og 35 foreldre, nærpersoner/andre interesserte.

 

Styret i Autismeforeningen, Møre og Romsdal fylkeslag vurderer seminaret som svært vellykket, både mht til temavalg, påmelding, gjennomføring og læring. Vi har fått mange og gode tilbakemeldinger fra deltakerne.


 

Prosjektleder/forsker

Inger Iversen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Pårørendes rolle
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
2008: kr 50 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet