Bok om/for personer med autisme

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Hvert menneske med autisme vil reagere på den autistiske forstyrrelsen på sin spesielle måte, ut fra sin personlighet og tidligere opplevelser

Hvert menneske med autisme vil reagere på den autistiske forstyrrelsen på sin spesielle måte, ut fra sin personlighet og tidligere opplevelser. Et fellestrekk er likevel at de har vansker innenfor områdene sosiale ferdigheter, kommunikasjon og atferd. Personer med høyt fungerende autisme og Asperger syndrom har forståelsesvansker som særlig viser seg i forhold til andre mennesker og deres evne til å mestre utfordringer i dagliglivet. Dette prosjektet konsentrerer seg om barn med høytfungerende autisme (HFA)/Asperger syndrom, (AS), som begge er diagnoser innenfor autismespekteret. Barn med en HFA/AS diagnose har normal/høy intelligens, noe som gjør at de på mange områder kan fungere på samme nivå som sine jevnaldrende. På andre områder, som det sosiale, kan de ha betydelige vansker. Deres ujevne evneprofil kan skape store utfordringer i hverdagen både for dem selv og andre. Åpenhet og kunnskap er avgjørende for å kunne forholde seg best mulig til de utfordringer som funksjonshemningene medfører.

 

Gjennom bokprosjektet ”Martes bok” og to tilhørende faktabøker, en for barn og en for voksne, har vi ønsket å bidra til økt bevissthet og kunnskap om funksjonshemningene og hvordan de vil kunne påvirke dagliglivet til barna og deres nærmeste. I ”Martes bok” blir vi kjent med ei jente med høytfungerende autisme, en gutt med Asperger syndrom og noen av vennene deres. Fortellingen gir eksempler på noen av de situasjonene som barn med autisme og deres nærmeste kan møte i hverdagen. Boka kan leses som en sammenhengende historie, eller man kan benytte deler av den for å illustrere en aktuell hendelse. Slik kan det være å ha autisme og Asperger syndrom er en bok skrevet for barn og er ment å gi en grunnleggende første innføring i temaet. Heftet tenkes brukt i nær tilknytning til ”Martes bok”, og illustrasjoner og utstyr er felles for de to bøkene.

 

I boka ”Høytfungerende og autisme og Asperger syndrom. En innføring for voksne”, ønsker vi å gi et første innblikk i temaet for foreldre, lærere og andre som har med barnet å gjøre. Som nevnt kan bøkene være utgangspunkt for samtaler om temaet både hjemme, på skolen og i andre sammenhenger. Selv om emnet er HFA/AS, vil deler av tilnærmingen også kunne være relevant i forbindelse med andre beslektede vansker, (som AD/HD).

 

Vedlegg og sluttprodukter:

ü      Tre bøker som er nevnt i sammendragsteksten av Mie Mohlin og Magne Medhus

Prosjektleder/forsker

Magne Medhus

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Bok om/for personer med autisme
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
2004: kr 150 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet