Selvhjelps- og samtalegrupper

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Utgangspunktet for seminarene var å legge til rette for opplevelser og sosiale utfordringer i trygge rammer som kunne gi mulig

Utgangspunktet for seminarene var å legge til rette for opplevelser og sosiale utfordringer i trygge rammer som kunne gi muligheter for å oppleve noe annet enn hverdagen for øvrig gir rom for. I oppbyggingen av programmet for seminarene ble det lagt vekt på å veksle mellom opplevelser og samtaler om opplevelsene. Det ble i tillegg gitt mye rom for samtale ut fra egne behov og erfaringer knyttet til det å leve med diagnosen Asperger syndrom.

 

Seminarene ble i 2001 og 2002 arrangert på Radisson SAS Park Hotell, Fornebu-parken. I 2001 var det 16 og i 2002 15 deltakere. På begge seminarene var det fire kursledere.

 

Personer med Asperger syndrom blir ofte misforstått og kan oppfattes som uhøflige eller uoppdragne. Til tross for normal intelligens, har de på grunn av sine spesielle forståelsesvansker, store avvik når det gjelder evne til sosial samhandling, evne til å organisere tilværelsen sin og til å få sammenheng og mening i opplevelsene sine. Dette fører først og fremst til kontaktproblemer med andre mennesker, men også til store generelle tilpasningsproblem og problem med å klare hverdagens, skolens og yrkeslivets krav. De opplever daglig svært mange nederlag og mangel på mestring i sosiale sammenhenger.

 

Erfaringene ble registrert underveis i samtaler enkeltvis, ved gruppesamtale, oppsummerende sluttevaluering og ved tilbakemeldinger fra deltakere og pårørende i ettertid. Det er overveldende positive reaksjoner. Seminarene viste seg – noe overraskende – å ha betydning i forhold til å føle tilhørighet ved å dele erfaringer og tanker med andre i tilsvarende situasjon. En annen erfaring uttrykkes gjennom positive opplevelser ved å få anledning til å snakke med fagpersoner som med innsikt og interesse lyttet og stilte spørsmål. Deltakerne vektla også den svært positive opplevelsen det ga dem å få delta på noe de finner interessant, men ikke tar initiativ til å gjennomføre på egen hånd.

 

Autismeforeningen mener erfaringene fra seminarene – liksom seminarene i 1999 og 2000 – viser at slike tilbud til voksne personer med Asperger syndrom er av stor betydning for deres livskvalitet. De fleste som deltok ga klart uttrykk for at de håpet de kunne få lov å delta når det blir arrangert flere slike seminarer, noe som må tolkes som et tydelig tegn på at det har vært en positiv opplevelse.

 

Prosjektleder/forsker

Vegard Ytterland

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Selvhjelps- og samtalegrupper
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
2001: kr 240 000
Startdato
01.03.2001
Sluttdato
30.11.2002
Status
Avsluttet