SPOR - Scenekunst for mestring, deltakelse og inkludering

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

SPOR er en innovativ forestilling med utgangspunkt i Kristiansand Katedralskole Gimles (KKG) langvarige satsing på inkludering mellom elever. Og med utgangspunkt i Kildens Teater og Konserthus sin satsing på medskapende kunst. Omtrent ett års arbeid, i skoletid, på kvelder og i helger, munner ut i forestillinger med funksjonsfriske videregående elever, ungdom med utviklingshemning og Kristiansand Symfoniorkester på scenen. SPOR er aktivitetstilbud, inkluderingstiltak og scenekunst på høyt nivå, på en gang, og bruker kunst som verktøy for mestring, deltakelse og inkludering.

Målsetting

Målet er at ungdommene skal oppleve mestring, vekst og økt livskvalitet. Og at prosjektet skal gi sosial deltakelse, toleranse og inkludering mellom ungdom med ulikt funksjonsnivå. Det vil være differensierte kvalitative og kvantitative mål for de ulike elevene

Målgruppe

Primærmålgruppen er videregående elever, med og uten funksjonsnedsettelse. Men også det generelle publikum til forestillingen, inkl. 1000 ungdomsskoleelever.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Det søkes støtte til SPOR, en forestillingen som skal utvikles fra august 2021 og vises på Kilden Teater og Konserthus i mars i 2022. Det har vært laget SPOR forestillinger i 2015, 2017 og i 2019. Forestillingene er helt forskjellige og utvikles fra bunnen, basert på aktørenes historier og spisskompetanser det aktuelle året. Felles for forestillingene er at symfonisk musikk av Stig Nordhagen, komponert til SPOR, er en av bærebjelkene i forestillingen, men musikken brukes i nye dramaturgiske sammenhenger hvert år. I tillegg er det tekst, dans, film, teatertablåer, rytmiske sanger (vise/pop/rock/musikal) og en rekke andre uttrykk. 10 skoletimer i uka er satt av til at ulike elevgrupper jobber med SPOR, fra august 2021 til mars 2022. I tillegg kommer kartlegging av elevenes spisskompetanse, workshops og tekst utvikling. Men hovedvekten av øvelsene er lagt til kvelder og helger. Manus er bygget opp rundt ungdommenes historier og perspektiver.

Fremdriftsplan

Fra august 2021 blir det flere ukentlige øvelser med elevene, samt helgeøvelser. Da jobbes det med å utvikle og sette alle elementene sammen til en helhet; tekst, dans, film, bilder, tablåer, dukker, sang, symfoniske musikk, rollespill m.m. 27. februar begynner daglige øvelser på Kilden, fra 28. med Kristiansand symfoniorkester. Første forestilling er fredag 4. mars. Det er planlagt 6-8 forestillinger i Kildens konsertsal de neste to ukene.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport SPOR #2021-HE2-376167.pdf

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Lindland

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
SPOR - Scenekunst for mestring, deltakelse og inkludering
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Org.ledd
Kilden Teater og Konserthus og Kristiansand Katedralskole Gimle
Beløp Bevilget
2021: kr 500 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
15.04.2022
Status
Under gjennomføring