– I SPOR skal den enkelte få skinne

En unik forestilling der mangfold og samspill skaper magi.

I samarbeid med

– Det som er så fint med Spor er at vi på HT og andre avdelinger på skolen får lov til å være sammen. Når dette er ferdig så er det enda flere som kjenner hverandre, sier Erlend Wilhelmsen Årøy.  

Han er elev på HT eller Hverdagslivstrening på Kvadraturen videregående skole (KKV). Sammen med rundt 80 andre elever fra Kristiansand Katedralskole Gimle og KKV og er han en av artistene i forestillingen Spor, som ble vist på Kilden teater og konserthus i Kristiansand i mars 2022.  

Unikt samspill

Det som er unikt med forestillingen er at den inkluderer både profesjonelle aktører, som Kristiansand symfoniorkester og instruktører fra Kilden, og elever. Noen av elevene har kognitive funksjonsnedsettelser, mens andre ikke har det. Mangfoldet bidrar til å skape en helt unik forestilling, som gir sterke inntrykk hos både publikum og aktørene selv.

– Det er en veldig fin opplevelse, der man får innsikt i mangfoldet i samfunnet. At det finnes flere typer mennesker i dette samfunnet, og at man kan få til noe fint med så mange ulike mennesker sammen, sier Kristina Bakne Skonhoft, som går på Musikk, dans og drama.

– Den enkelte skal skinne

Intensjonen med SPOR er at forestillingen skal romme alle. Her er det ungdom med downs syndrom, autisme, hjerneskade og andre diagnoser. I tillegg er det ungdom uten diagnoser, men som bringer med seg hele spekteret av erfaringer fra et ungdomsliv, på godt og vondt.

– Vi leter etter det den enkelte er god på. Der den enkelte kan skinne. Fokus er alltid på verdighet og kvalitet. Forestillingen er bygget opp rundt deltakernes historier, spisskompetanser, personlighet og funksjonsnivå, forteller sceneinstruktør og prosjektleder Elisabeth Lindland.

Egne triks for å takle scenenerver

Blant scenene publikum få se er der noen av deltakerne deler sine egne tanker. Det er visualisert gjennom store bokser, som aktørene har fått dekorere. Gjennom videointervjuer deler de sine tanker – både glede, sinne eller sorg.

– Du har jo boksen din, Thea. Det er så fint at du deler tankene dine sånn, sier Erlend Wilhelmsen Årøy til Thea Elise Furulund Gredal.

– Ja, sier hun forsiktig, og legger til at hun fort kan bli nervøs av å stå på scenen.

Da er det fint å kunne delta gjennom en forhåndsinnspilt video.

Nerver er for øvrig noe aktørene deler åpent, og de har flere teknikker for å takle nervøsitet. Viktigst er å være der for hverandre, og hjelpe og støtte hverandre.

– Vi er jo mange på scenen samtidig, så da blir hele opplevelsen av å være på scenen tryggere. Hvis noen synger, så er det alltid noen som sitter bak og backer deg, sier Kristina Bakne Skonhoft, og legger til: 

– Jeg vet at når jeg går på scenen, så gir jo du meg alltid en klapp på skuldra og smiler til meg, Erlend. Det gjør meg jo veldig beroliget.

– Ja, og det er jo det som er så moro med dette her. Som når jeg synger sammen med noen, så føler jeg meg litt mer trygg. Da kan du se på den andre, og det hjelper veldig hvis man er litt nervøs, svarer Erlend Wilhelmsen Årøy.

Økt livskvalitet

Det har vært laget SPOR-forestillinger i Kilden i 2015, 2017, 2019 og nå i mars 2022. Alle er helt forskjellige, men symfonisk musikk komponert for SPOR av Stig Nordhagen brukes igjen fra år til år. I tillegg kan publikum nyte rytmisk musikk, sang, dans, tekst, film, tablåer, dukkespill og andre uttrykk.

– Det er viktig og grensesprengende for aktørene, men det gir også publikum tilgang til andre stemmer og andre historier, sier instruktør Elisabeth Lindland, og legger til:

– Det er relativt sjeldent at aktører om ikke er profesjonelle, og enda sjeldnere at aktører med funksjonsnedsettelse, får delta som innholdsleverandører og aktive deltakere i selve utformingen av en profesjonell forestilling. Målet er at ungdommene skal oppleve mestring, vekst og økt livskvalitet. Og at prosjektet skal gi sosial deltakelse, toleranse og inkludering mellom ungdom med ulikt funksjonsnivå.

Får være TIX

Resultatet er 90 minutter med et imponerende sceneshow som spenner mellom glede og humor, litt alvor og mest av alt et imponerende scenetekke fra de 80 aktørene. Mens noen deler av seg selv, får andre leve seg inn i andre roller – for eksempel en de selv blir inspirert av.

– Jeg får jo være Tix, og når jeg er det så jubler alle «Tix, Tix, Tix». Andreas Haukeland (TIX red. anm,) har tourettes syndrom og han ble mobbet på skolen. Men jeg er stor fan. Jeg elsker Tix og jeg elsker sangene hans. Men ikke russelåtene. Eller ikke at han banner, da, så når jeg høre på de sangene så synger jeg koselig ord istedenfor banning, forteller David Førland Velle, som stiller på scenen i den karakteristiske pelsen og pannebåndet til Tix.

Meningsfullt og rørende

At aktørene deler så raust av seg selv, og hva det gjør både med dem og publikum er viktig, forteller instruktør Elisabeth Lindland.

– Det er utrolig meningsfullt å jobbe med Spor. Det er rørende å se både glede og mestring hos den enkelte, og relasjonene mellom elevene som utvikler seg over tid. Medskapende kunstprosesser, som SPOR, er kraftfulle verktøy for de involverte. Man får oppleve magien i samhandling og det å være en del av noe større. Menneskene blir modigere og tydeligere. De opplever stolthet, vekst og de får en stemme, sier hun.


Søknadssammendrag

Bakgrunn

SPOR er en innovativ forestilling med utgangspunkt i Kristiansand Katedralskole Gimles (KKG) langvarige satsing på inkludering mellom elever. Og med utgangspunkt i Kildens Teater og Konserthus sin satsing på medskapende kunst. Omtrent ett års arbeid, i skoletid, på kvelder og i helger, munner ut i forestillinger med funksjonsfriske videregående elever, ungdom med utviklingshemning og Kristiansand Symfoniorkester på scenen. SPOR er aktivitetstilbud, inkluderingstiltak og scenekunst på høyt nivå, på en gang, og bruker kunst som verktøy for mestring, deltakelse og inkludering.

Målsetting

Målet er at ungdommene skal oppleve mestring, vekst og økt livskvalitet. Og at prosjektet skal gi sosial deltakelse, toleranse og inkludering mellom ungdom med ulikt funksjonsnivå. Det vil være differensierte kvalitative og kvantitative mål for de ulike elevene

Målgruppe

Primærmålgruppen er videregående elever, med og uten funksjonsnedsettelse. Men også det generelle publikum til forestillingen, inkl. 1000 ungdomsskoleelever.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Det søkes støtte til SPOR, en forestillingen som skal utvikles fra august 2021 og vises på Kilden Teater og Konserthus i mars i 2022. Det har vært laget SPOR forestillinger i 2015, 2017 og i 2019. Forestillingene er helt forskjellige og utvikles fra bunnen, basert på aktørenes historier og spisskompetanser det aktuelle året. Felles for forestillingene er at symfonisk musikk av Stig Nordhagen, komponert til SPOR, er en av bærebjelkene i forestillingen, men musikken brukes i nye dramaturgiske sammenhenger hvert år. I tillegg er det tekst, dans, film, teatertablåer, rytmiske sanger (vise/pop/rock/musikal) og en rekke andre uttrykk. 10 skoletimer i uka er satt av til at ulike elevgrupper jobber med SPOR, fra august 2021 til mars 2022. I tillegg kommer kartlegging av elevenes spisskompetanse, workshops og tekst utvikling. Men hovedvekten av øvelsene er lagt til kvelder og helger. Manus er bygget opp rundt ungdommenes historier og perspektiver.

Fremdriftsplan

Fra august 2021 blir det flere ukentlige øvelser med elevene, samt helgeøvelser. Da jobbes det med å utvikle og sette alle elementene sammen til en helhet; tekst, dans, film, bilder, tablåer, dukker, sang, symfoniske musikk, rollespill m.m. 27. februar begynner daglige øvelser på Kilden, fra 28. med Kristiansand symfoniorkester. Første forestilling er fredag 4. mars. Det er planlagt 6-8 forestillinger i Kildens konsertsal de neste to ukene.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport SPOR #2021-HE2-376167.pdf

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Lindland

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
SPOR - Scenekunst for mestring, deltakelse og inkludering
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Org.ledd
Kilden Teater og Konserthus og Kristiansand Katedralskole Gimle
Beløp Bevilget
2021: kr 500 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
15.04.2022
Status
Avsluttet