Hva mener du?

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Personer med store og sammensatte kommunikasjonsvansker har ofte dårlig livskvalitet. På grunn av deres svake og annerledes kommunikative signaler har nærpersoner problemer med å tolke kommunikasjonen deres, og det er vanskelig for nærpersonene å kommunisere på en slik måte at de blir forstått.

 

Arbeidet med å lage DVD-en kom i stand fordi prosjektgruppens medlemmer ønsket å gi et bidrag til personer som daglig opplever å stå overfor vanskene i samspill og kommunikasjon med denne målgruppen. I så måte er det en målsetting å gi inspirasjon og noen konkrete eksempler på hvordan kommunikasjonen kan tilrettelegges og hvilke forhold det er viktig å ta hensyn til.   Videre er det en målsetting at DVD-en skal gi komme til nytte for instanser med veiledningsansvar og for relevante fagutdanningsinstitusjoner.

 

En tverrfaglig prosjektgruppe har arbeidet med DVD-en siden 2005. Alle medlemmene har lang erfaring fra arbeid med personer som har store og sammensatte kommunikasjonsvansker. Prosjektgruppen har hatt mange møter for å drøfte innhold og oppbygging av DVD-en. Det foreligger nå en ferdig DVD. Innholdet består av presentasjon av 6 hovedpersoner med forskjellige diagnoser, deres kommunikasjon og hvordan nærpersoner tilrettelegger hverdagen slik at den enkelte skal oppleve å bli forstått og selv forstå.

 

Gjennom tekst beskrives kommunikasjonsutvikling hos vanlige barn fra fødsel og fram til de begynner å henvende seg med ord og korte setninger. Til hvert utviklingsnivå knyttes aktuelle tiltak som er prøvd i forhold til hovedpersonene. For å få større bredde er det også hentet eksempler fra andre personer.

 

Den foreliggende DVD-en er et førsteutkast. Utvalgte fagmiljøer skal få den til gjennomsyn for deretter å komme med tilbakemelding til prosjektgruppen. Eventuelle justeringer vil så bli gjort.


 

Vedlegg og sluttprodukter: DVD, ”Hva mener du? Forstå og bli forstått”; Nasjonal kompetanseenhet for autisme – Rikshospitalet

Prosjektleder/forsker

Kari Standal

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Hva mener du?
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Org.ledd
Autismeenheten, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
Beløp Bevilget
2007: kr 195 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
01.11.2008
Status
Avsluttet