Familieseminar

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Seminar for familier i Nordland, Troms og Finnmark som har barn eller ungdom med autisme/Asperger syndrom. Hensikten var å gi familiene et faglig og sosialt utbytte som skulle styrke deres mestring av hverdagen. Seminaret skulle gi utbytte både for foreldre, barn med diagnose og søsken.

 

Seminaret ble gjennomført 23.-27. juni 2006 på en leirskole to mil fra Bodø. Et samarbeid mellom Autismeforeningen/Nordland Fylkeslag og Nordlandssykehuset ved Autismeteamet og Lærings- og Mestringssenteret. 10 familier med til sammen 36 deltakere var samlet på kurs fra fredag ettermiddag til tirsdag. Vi hadde engasjert 14 ledsagere som bisto barn/ungdom på deres aktiviteter. Disse ledsagerne hadde en egen veileder som fulgte dem.

 

Det faglige programmet for foreldrene hadde disse temaene:

·        Autisme og Asperger

·        Rettigheter etter sosialtjenesteloven

·        Avlastning – foreldreerfaring

·        Fysisk aktivitet og fritid

 

Som forelesere hadde vi fagfolk fra Autismeteamet/Nordlandssykehuset, saksbehandlere fra Tildelingskontoret i Bodø kommune, idrettskonsulent for funksjonshemmede og en erfaren forelder. Bodø Naturskole hadde ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter for ungene.

 

Tilbakemeldingene fra familiene er positive. Særlig blir det lagt vekt på betydningen av å treffe andre familier i samme situasjon, og at det blir arrangert søskengrupper. Prosjektet gav nyttige erfaringer i forhold til planlegging av tilbud rettet mot hele familien. En avgjørende faktor var ledsagertjenesten under kurset. Rekruttering, oppfølging og avlønning av ledsagere er den største utfordringen for å få arrangert familieseminar. Planen er å arrangere familieseminaret i Nordland igjen i 2008.

Prosjektleder/forsker

Eli Taranger Ljønes

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Familieseminar
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Org.ledd
Lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset
Beløp Bevilget
2006: kr 103 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet