Oversettelse av infomateriell

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Kunnskap om autisme/Asperger syndrom er avgjørende bidrag til at foreldre kan forstå barnets, sin egen og familiens situasjon

Kunnskap om autisme/Asperger syndrom er avgjørende bidrag til at foreldre kan forstå barnets, sin egen og familiens situasjon. Dette vil gi familien bedre utgangspunkt for å mestre situasjonen på en god måte. Det vil også bedre foreldrenes muligheter til å forklare andre av barnets nære personer hva funksjonsnedsettelsen består i, og slik oppnå økt forståelse for barnet og familien.

 

Det er et betydelig informasjons- og oppfølgingsbehov hos mennesker med annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk. Det er også behov for å  nå ut med informasjon på samisk. Autismeforeningen har fram til nå kun hatt informasjonsmateriell på norsk.

 

Som en begynnelse på å nå ut med informasjon ønsket vi å oversette foreningens enkle og kortfattede brosjyrer. Foreningen så det som særlig viktig å nå ut med informasjon til de som har urdu, vietnamesisk, spansk eller samisk som sitt morsmål. I tillegg mente man at oversettelse til engelsk ville være et viktig supplement til norsk for de mange mindre grupper av befolkningen med et annet morsmål enn norsk.

 

Oversettelse av brosjyrene har bidratt til å dekke et behov. Særlig i Oslo og enkelte av de andre større byene har det vært registrert som positivt at det nå finnes informasjonsbrosjyrer på morsmålet til enkelte av befolkningsgruppene med annet morsmål enn norsk. Det har også vært rettet forespørsel om informasjonsmateriell på andre språk, blant annet enkelte afrikanske.

 

Det avsluttede arbeidet med oversettelse av informasjonsmateriell er å betrakte som et første steg i foreningens arbeid med å nå ut med nødvendig informasjon til familier med annen språklig og kulturell bakgrunn enn norsk. Autismeforeningen vil også arbeide med å utvikle mer informasjonsmateriell.

 

Autismeforeningen ønsker å bli en arena hvor disse familiene kan møtes og utveksle erfaringer seg imellom og etter hvert med foreningens øvrige medlemmer. 

Prosjektleder/forsker

Turid Skimmeland

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Oversettelse av infomateriell
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
1999: kr 75 000
Startdato
22.08.1999
Sluttdato
01.06.2000
Status
Avsluttet