Besteforeldre- en ressurs!

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Autismeforeningen har i de senere årene mottatt en rekke henvendelser fra foreldre til barn med en autismespekterdiagnose med

Autismeforeningen har i de senere årene mottatt en rekke henvendelser fra foreldre til barn med en autismespekterdiagnose med ønske om at foreningen skulle holde seminar hvor målgruppen er besteforeldre. Familiens informasjonsbehov er stort. De har behov for å få nødvendig informasjon om hva funksjonshemmingen innebærer, hvordan familien kan tilrettelegge hjemmesituasjonen best mulig for å bedre deres evne til å mestre dagliglivets utfordringer. I denne situasjonen er det viktig å møte andre besteforeldre i samme situasjon. Autismeforeningen ønsket å samle besteforeldre en helg hvor det skulle gis faktainformasjon om autismespekterdiagnosen, noen tips om hvordan man takler ungene, utveksler erfaringer med andre i samme situasjon og bearbeider sorger og gleder.

 

Prosjektet ble gjennomført i form at et weekendseminar hvor vi hentet inn eksterne fagpersoner som snakket om diagnosen og om opplæringsmetoder. Videre hadde vi et søster til en bror med autisme samt en far til et barn med autisme som snakket om sine opplevelser/utfordringer. Det ble også satt av litt tid til erfaringsutveksling. Behovet et seminar for besteforeldre viste seg å være enormt. Autismeforeningen hadde i utgangspunktet planlagt å ha et seminar for 30-40 besteforeldre, men på grunn av stor pågang valgte vi å utvide gruppen slik at det var totalt 72 besteforeldre som deltok.

 

Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive, og ønske om flere slike kurs-/samlingssteder var stor. Flere av besteforeldrene som deltok på seminaret er nå aktivt inne i familien med støtte og bistand i dagliglivet. Autismeforeningen sentralt har oppfordret fylkeslagene til å lage samlingsplasser for de besteforeldrene som har barnebarn med autismespekterdiagnose.

Prosjektleder/forsker

Åse Gårder

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Besteforeldre- en ressurs!
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
2007: kr 158 000
Startdato
10.01.2007
Sluttdato
30.06.2007
Status
Avsluttet