Bladet på kvisten

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Prosjektets målsetting har vært å lage en halvtimes dokumentarfilm, ”Bladet på kvisten”, om kontakt og kommunikasjon på ukjente premisser, – gleden ved å finne en nøkkel til et annerledes språk. Filmen handler om Agnes som fikk epilepsi i seks måneders-alderen (2004) og viste tegn til mulig autisme da hun var drøyt ett år.

 

Primært retter filmen seg mot familier som lever i en lignende situasjon, men har mulighet til å nå også et allment publikum. Agnes’ mor, billedkunstneren Heidi Sundby er filmens regissør og har vært tilstede i den nære familien med kamera gjennom nesten fem år. Sluttpunkt for opptakene var satt til Agnes skulle få diagnose i fire-årsalderen. Diagnosestilling ble imidlertid utsatt, og filmen følger dermed Agnes’ utvikling fra hun er et halvt år, til hun er over fem.

 

Prosjektet har vært krevende å gjennomføre på grunn av omsorgssituasjonen hjemme. Dokumentarfilmens generelt uforutsigbare betingelser har også vært medvirkende til en utvidet tidsramme for prosjektet, samtidig som vi har valgt å følge utviklingslinjer som også handler om storesøster som er tre år eldre enn Agnes, og mors prosesser i forhold til Agnes og øvrig familie – men fremfor alt kommunikasjonen med Agnes.

 

Prosjektets resultat er knyttet til filmens distribusjon. Vi vil her se hvordan formidlingen til publikum faktisk fungerer. Filmen vil distribueres på dvd gjennom Autismeforeningen i Norge og gjennom Norsk filminstitutt i deres distribusjon til skoler, institusjoner og biblioteker.

 

Prosjektleder/forsker

Helga Fjordholm

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Bladet på kvisten
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Org.ledd
Fjordholm filmproduksjon
Beløp Bevilget
2008: kr 360 000
Startdato
15.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet