Oversette informasjonsbrosjyre

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Oversettelsene har samme innhold som de norske brosjyrene, en kort orientering om autisme/Asperger syndrom: Forekomst, årsaker

Oversettelsene har samme innhold som de norske brosjyrene, en kort orientering om autisme/Asperger syndrom: Forekomst, årsaker, symptomer og kjennetegn, kommunikasjon, atferd og tiltak, samt litt informasjon om Autismeforeningen i Norge. En førsteinformasjon for foreldre som trenger hjelp til å få oversikt over hva diagnosen deres barn har fått, innebærer. Hva er autisme/Asperger syndrom, hvordan kan vi forstå vårt barn og hvordan vil dette påvirke familien.

 

Vi har tidligere oversatt brosjyren til andre språk, urdu, vietnamesisk, spansk og samisk. Vi har fått mange nye landsmenn med annen språklig bakgrunn siden dengang, og behovet økte for oversettelser til andre språkgrupper, denne gang arabisk og somali.

 

Det er også viktig for foreldre som har fått barn med diagnoser innen autismespekteret å få snakke med andre i samme situasjon. Derfor har brosjyren også informasjon om Autismeforeningen i Norge, og hvordan interesserte skal komme i kontakt med foreningen og hva den kan være behjelpelig med.

Prosjektleder/forsker

Turid Skimmeland

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Oversette informasjonsbrosjyre
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
2002: kr 51 000
Startdato
26.09.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet