Autisme – et liv i glede?

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Dokumentardrama om en filmskapers møte med autisme/Asperger syndrom

Dokumentardrama om en filmskapers møte med autisme/Asperger syndrom.

 

Rapporten gir en kortfattet framstilling av bakgrunn, intensjoner og gjennomføring av arbeidet med å lage en film som gir et innblikk i livet til mennesker med Asperger syndrom. På denne måten ønsker Autismeforeningen å bidra til at mer informasjon som kan gi grunnlag for bedre forståelse, når fram til den enkelte samfunnsborger som i utgangspunktet ikke er spesielt interessert i emnet.

 

Det allmenne kunnskapsnivået er avgjørende for hvor lett eller vanskelig det er for mennesker med autisme/Asperger syndrom og deres pårørende og leve sitt liv. Kommentarer fra andre mennesker på oppførselen deres representerer en betydelig tilleggsbelastning for en fra før hardt presset familie.

 

Filmen som har fatt tittelen «En annen verden «, gir et interessant innblikk i en verden folk flest ikke vet særlig mye om, og gir seeren en opplevelse av å bli kjent med tre høyst ulike og spesielle personer som man lett får sympati for.

 

Selv om fokuset er på de tre personene vil seeren sitte igjen med ny innsikt i hvordan et liv kan arte seg på godt og vondt for en person med de funksjonsvansker Asperger syndrom kan medføre. Samtidig er det rom for gjenkjenning hos seg selv og et møte med egne forestillinger og fordommer.

Prosjektleder/forsker

Martin Sundland

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Autisme – et liv i glede?
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Org.ledd
«Fantefilm» AS
Beløp Bevilget
2000: kr 500 000
Startdato
01.02.2000
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet